Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Stor & Liten

Barn och vuxna tillsammans, det är roligt!

Stor & Liten börjar våren 2018 onsdag 17 januari och fredag 19 januari 9-11. Välkomna!

Stor & Liten

Ansvariga ledare är:

Anna Jepsen, 070-312 76 42, anna.a.jepsen@svenskakyrkan.se

Eva Hultman, 070-312 84 32, eva.hultman@svenskakyrkan.se