Meny

Komminister

Som komminister i Hjo pastorat får du arbeta i ett sammanhang med goda och positiva arbetskamrater. Vi arbetar tillsammans och hjälps åt med det mesta men har lite olika ansvar och fokusområden.

 

Du får en egen församling att arbeta i med dina utvecklingsidéer och att lära känna människorna i – Fågelås församling. Där arbetar du med vår kantor Stina Andersson och våra två kyrkvaktmästare Henrik Bjaaland och Rune Gustafsson. Stina började sin tjänst i februari och har redan mycket tankar om hur Fågelås församling kan utvecklas. Hon längtar efter en engagerad prästkollega att bolla idéer med och att göra verklighet tillsammans med.

 

Men du jobbar inte bara i Fågelås, utan också tillsammans med oss andra i pastoratet. Gudstjänster och kyrkliga handlingar hjälps vi åt med över hela pastoratet. Men du har lite fler gudstjänster i Fågelås.

 

Konfirmander har komministerkollegan Ronny Nygren huvudansvar för. Konfirmandarbetet utvecklas väl och många vill konfirmeras. Därför kan det hända att du får gå in som ledare, t.ex. i någon sommargrupp. Men detta kommer nog inte att behövas varje år.

 

Ditt fokusområde i pastoratet blir undervisning för vuxna.

Det finns en efterfrågan på bibelstudier och annan undervisning, som vi inte riktigt tillgodoser idag. Det blir din uppgift att möta den efterfrågan.

Här finns också ett stort och väletablerat Alpha-arbete, där nytillkomna deltagare formar en alpha-grupp och där gamla deltagare vill vara kvar i gemenskapen och blir grupper högre upp i alphabetet. Det här arbetet leds och organiseras av ideella medarbetare. Du är alphagruppernas präst och bidrar med kunskap och som själasörjare.

 

Vår externa kommunikation och information kommer att utvecklas under de närmaste åren. En del av detta är att låta kommunikationen bli mer förkunnande. Idag är den huvudsakligen annonserande. Vi siktar på att anställa en kommunikatör någon gång under 2020. Denna får då ansvaret att utforma vår kommunikation och administrera den. För att hålla god kvalitet på det förkunnande inslaget behöver vår kommunikatör möjlighet att bolla med och få input av en präst. Denna uppgift kommer vi låta dig ta ansvar för, då vi tänker att den kan dra nytta av din uppgift inom vuxenundervisningen.

 

Du, som trivs med dessa uppgifter, tror vi gillar att utveckla och hålla kvalitet i gudstjänstliv och församlingsliv och du har förmågan att göra detta i samverkan med kollegor och ideella medarbetare. Din tro trivs bra i Svenska kyrkan men den är trygg nog att kunna möta och samtala med både sökande och trosvisshet av flera slag. Du har förmågan att kunna växla mellan ledarroller och medhjälparroller, alltefter situation. Dessutom har du körkort och tillgång till bil.

 

Ansökan

Skickas senast 20 oktober till
hjo.pastorat@svenskakyrkan.se
eller till
Hjo pastorat
Regeringsgatan 12
544 30  HJO 

Bifoga CV, löneanspråk och kontaktinformation till två referenspersoner.

Tillträde så snart som möjligt.

Har du frågor kan du kontakta:

Anders Ehrngren, kyrkoherde – 0503-323 81, anders.ehrngren@svenskakyrkan.se

Facklig representant:

Sofia Angel - 0500-476509, sofia.angel@kyrka.se

En känsla av komminister