Tablettaskar med texten Kyrkoval 19 september 2021.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vad vill nomineringsgsgrupperna?

Det är sex nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Helsingborg; Socialdemokraterna, Borgerligt alternativ, Centerpartiet, Miljöpartister i Svenska kyrkan de gröna, Sverigedemokraterna och Frimodig kyrka. Här kan du läsa vad de sex nomineringsgrupperna vill satsa på under nästa mandatperiod och också om vad de tycker bör prioriteras bort.

Följande områden har nominreingsgrupperna fått välja mellan i fråga 3:

  • Gudstjänst
  • Barn och ungdomar
  • Diakoni
  • Kultur och kulturarv
  • Ideellt engagemang/medarbetarskap
  • Miljöarbete
  • Internationellt arbete
  • Begravningsverksamheten
  • Annat