Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? Här kan du hitta länkar till sidor där du kan leta vidare efter gravar i olika regioner i Sverige och kartor över Hässleholms församlings kyrkogårdar och begravningsplatser.

Hitta graven  – Sök bland gravsatta på Stockholms 11 allmänna begravningsplatser

SvenskaGravar - Här kan du söka efter gravsatta på kyrkogårdar hos för närvarande 35 kyrkogårdsförvaltningar. Bland annat från Göteborg, Malmö, Uppsala, Falun, Linköping, Karlstad.

FinnGraven.se – Omkring 55 församlingar/kyrkogårdsförvaltningar är i dag anslutna till tjänsten.

Gravar.se – Här finns uppgifter från drygt 200 svenska församlingar, främst landsbygd.

Gravstensinventeringen - Gravstenar från huvudsakligen från före år 1900

 

Källa: www.svenskakyrkan.se