Dopbarn i vit dopdräkt hålls upp av starka armar.
Foto: Kristin Lidell

Dop

Dopet är en högtid - både för den som döps och för familj, vänner och församling. I centrum för dopgudstjänsten står samhörigheten med Gud, både här och i himlen.

DOPET
 Jesus sa:
” Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”
Matteusevangeliet kapitel 28 vers 18-20

 

Det kristna dopet är ett sakrament, en helig handling.
Det kallas så för att Jesus själv instiftade det. I dopet förenas den döpte med vår uppståndne frälsare Jesus Kristus och med hans kyrka, genom Guds helige Ande. Att bli döpt är att dö och uppstå tillsammans med Jesus, att av nåd bli Guds barn. Jesu uppståndelse blir vår uppståndelse.

 

Som förälder lämnar man i dopet sitt barn i Guds hand och får löftet att vad som än händer blir barnet aldrig övergivet av Gud. I Svenska kyrkan är det vanligast med dop av barn, men alla åldrar är välkomna i Guds gemenskap.

 

I dopgudstjänsten frågar prästen efter dopkandidatens namn, men dopet är inte en namngivningsakt. Namnet nämns för att påminna om att dopet är något personligt, det gäller just denna människas liv. Dopet sker med rent vatten och Guds ord: ”i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.”

 

I dopgudstjänsten säger prästen: ”Vi välkomnar dig i Kristi kyrka och tar emot dig med kärlek och förväntan.” Genom dopet blir den döpte en del av Kristi världsvida kyrka, där Svenska kyrkan och Hässleholms församling ingår.

 

Församlingen finns med i bön och omsorg, framför allt i form av inbjudan till barnverksamhet, gudstjänster och övrigt församlingsliv. Konfirmationsläsningen är församlingens dopundervisning. Den som inte är döpt som barn blir då döpt före konfirmationsgudstjänsten.

”I dopet görs ingen skillnad på människor.
Ingen är störst eller minst, först eller sist.
Alla är ett i Jesus Kristus.”
ur Kyrkohandboken för Svenska kyrkan

 

Dopet är något som sker en gång i livet och som gäller för alltid. Guds gåva och löfte består alla dagar till tidens slut och bortom tid och rum.

 

Boka dop? Använd formuläret nedan eller kontakta församlingsexpeditionen 0451-77 62 00, vardagar 9-9.30, 10-12.30 och 13.30-15.

Andra frågor om dop? Kontakta Therese Knutsson, präst, 0451-77 62 11 therese.knutsson@svenskakyrkan.se

 

 

Du kan ringa, besöka oss, skicka e-post eller använda formuläret nedan för att anmäla intresse för dop. När vi fått in formuläret med intresseanmälan, tar vi kontakt med dig.

Ett föräldrapar, en präst och en bebis vid ett dop utomhus på vintern.

Dop

Vill du döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest för livet och en tradition som är lika fin oavsett om den som döps är ung eller gammal.

En familj och en präst framme vid dopfunten under ett dop.

Så går en dopgudstjänst till

Dopet kan vara en del i söndagens gudstjänst, eller utformas som en egen dopgudstjänst. Här läser du om hur gudstjänsten går till.

Vit dopdräkt med grönt sidenband.
Foto: M Svenson

För den som önskar, finns möjlighet att låna någon av församlingens dopdräkter. Kontakta expeditionen 0451-77 62 00.