Kyrkogårdsförvaltningen

Hässleholms kyrkogårds- och fastighetsförvaltning ansvarar för åtta begravningsplatser/kyrkogårdar.

De är Hässleholms norra begravningsplats, Hässleholms östra begravningsplats, Stoby kyrkogård, Stoby begravningsplats, Norra Sandby kyrkogård, Ignaberga gamla kyrkogård, Ignaberga nya kyrkogård och Hästveda kyrkogård.

I Hässleholm finns även Hässleholms kyrka. Den byggdes 1914 på Första Avenyns högsta punkt, mitt i stadens centrum. På torget vid Ljungdala Center finns Ljungdalakyrkan, som invigdes 1980.

Våra begravningsplatser ska vara en njutning för både själen och ögat. Välvårdade planteringar, mäktiga träd, vattenspeglar och andra miljöer skänker besökaren stillhet, hopp och tro. Vi ansvarar för att dessa miljöer och vilorum hålls välskötta.

Kyrkorådet ansvarar för begravningsverksamheten inom Hässleholms församling. I detta uppdrag ingår att fullgöra myndighetsuppgifter enligt begravningslagen samt det övergripande ansvaret för begravningsplatser/kyrkogårdar.

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen lyder under Kyrkorådet. Det är vi på förvaltningen som ser till att rådets beslut verkställs och vi utför det dagliga arbetet.

Kyrkogårdsförvaltningen

Telefon, expedition
0451-77 62 60, säkrast vardagar mellan 10–12, 13–14.30

Postadress
Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen
Box 234, 281 23  Hässleholm

Besöksadress
Prosten Jönssons väg 4, 281 44  Stoby

hassleholm.kyrkogardsforv@svenskakyrkan.se

Personalens kontaktuppgifter