Konsert & kultur

Kyrka och kultur hör tätt ihop. Svenska kyrkan Hässelby har konserter med en stor bredd av olika genrer.

Målsättning

Musiken är en mycket viktig del av församlingens verksamhet. För många människor är det lättare att ta till sig det kristna budskapet genom musiken. Vi strävar efter riklig musikmedverkan i församlingens gudstjänster. Den gudstjänstmusikaliska delen går hand i hand med konsertverksamheten Målet är att med musik förstärka evangeliets genomslagskraft i gudstjänsterna och att förvalta och utveckla den kyrkomusikaliska traditionen.

 

Martin Ehntorp

Martin Ehntorp

Svenska kyrkan Hässelby

Kyrkomusiker