Konsert & kultur

Kyrka och kultur hör tätt ihop. Svenska kyrkan Hässelby har konserter med en stor bredd av olika genrer.

Målsättning

Musiken är en mycket viktig del av församlingens verksamhet. För många människor är det lättare att ta till sig det kristna budskapet genom musiken. Vi strävar efter riklig musikmedverkan i församlingens gudstjänster. Den gudstjänstmusikaliska delen går hand i hand med konsertverksamheten Målet är att med musik förstärka evangeliets genomslagskraft i gudstjänsterna och att förvalta och utveckla den kyrkomusikaliska traditionen.

 

Bluenote voices och Martin Ehntorp.

Vuxenkörer

Vi har två olika körer med olika inriktning och kunskapskrav. Körerna medverkar i gudstjänster och har också egna konserter.

Babysång

Välkommen med de allra minsta till en mysig sångstund i Hässelby Villastads kyrka på torsdagar kl. 13.00.