Konsert & kultur

Kyrka och kultur hör tätt ihop. Svenska kyrkan Hässelby har konserter med en stor bredd av olika genrer.

Målsättning

Musiken är en mycket viktig del av församlingens verksamhet. För många människor är det lättare att ta till sig det kristna budskapet genom musiken. Vi strävar efter riklig musikmedverkan i församlingens gudstjänster. Den gudstjänstmusikaliska delen går hand i hand med konsertverksamheten Målet är att med musik förstärka evangeliets genomslagskraft i gudstjänsterna och att förvalta och utveckla den kyrkomusikaliska traditionen.

 

Barnkörer - kom och sjung med oss!

Terminsstart HT-24, torsdag 29 augusti. I körerna träffas barn från olika skolor. De får sjunga sånger i olika stilar och får en bra grund att utveckla sin röst och musikalitet. I kören får vi ett sammanhang, träffar nya kompisar och har kul tillsammans.

Ungdomskör

Från hösten 2022 finns en ungdomskör för dig som är i åldern 15 till 22 år (cirka).

Babysång

Välkommen med de allra minsta till en mysig sångstund i Hässelby Villastads kyrka på torsdagar kl. 13.00. Terminsavslutning, måndag 6 maj.