Stiftets verksamhet ligger fast - trots samarbetsproblemen

De senaste dagarna har det rapporterats i flera medier om en förtroendekris i styrelsen för Härnösands stift. Bakgrunden är det samtal som inletts med anledning av samarbetsproblem mellan ordförande, det vill säga biskopen, och den övriga stiftsstyrelsen.

Stiftsstyrelsens vice ordförande Kenneth Norberg, har i Härnösands stifts nyhetsbrev till stiftets församlingar, gett en kort kommentar till samarbetsproblemen:
– Jag förstår att det här kan skapa oro och upprördhet i församlingarna och är otroligt ledsen att det blivit så här.
– Problemen grundar sig i att vi har olika syn på våra roller och på relationerna mellan oss. Det har påverkat hela ledningsfunktionen.
– Mer än så kan jag inte säga. Samtal oss emellan pågår och jag vill absolut inte föra dessa offentligt. 

Både biskop Eva Nordung Byström och vice ordförande har betonat att problemen i samarbetet inte rör inriktningen på stiftets verksamhet.  Därför påverkas inte stiftets främjande av församlingslivet, varken övergripande eller när det gäller enskilda insatser som exempelvis pastoratsbildningar eller gudstjänstutveckling.  

Som framgått av mediebevakningen är biskopen just nu sjukskriven och hennes deltagande i olika arrangemang har därför ställts in under de närmaste två veckorna. Hon ersätts av  domprost, kontraktsprost eller andra medarbetare.  

Den 13 oktober planeras en fortsättning på det samtal som inletts med anledning av samarbetsproblemen i styrelsen.