Välkommen på kyrkkaffe i biskopsgården på söndag

Tredje söndagen i advent är det biskop Eva Nordung Byström som predikar vid gudstjänsten i Härnösands domkyrka. Efteråt bjuds gudstjänstbesökarna på kyrkkaffe i biskopsgården.

Det är tradition i Härnösands stift att biskopen håller i en av adventstidens söndagsgudstjänster i domkyrkan. Lika traditionsenligt är det att gudstjänstbesökarna bjuds in till kyrkkaffe i biskopsgården.

Den som inte kan komma till domkyrkan kan följa gudstjänsten i  webbsändning via Härnösands pastorats hemsida.