”De unga måste få vara med och forma församlingslivet”

2017 har varit ett händelserikt år för biskop Eva Nordung Byström. Lutherska Världsförbundets generalförsamling i Namibia, Samiska kyrkodagarna i Arvidsjaur och Svenska Kyrkans Ungas riksmöte i Örnsköldsvik, är bara några av höjdpunkterna. "Som biskop får jag möta otroligt många människor, delta i viktiga beslut och uppleva fantastiska saker, säger hon och ger ett axplock av allt det som varit speciellt under året."

Internationella kontakter ingår en biskops uppdrag och när Eva Nordung Byström summerar sitt år är besöken i vänstiften speciella minnen.
– Eftersom det inte finns några kvinnor som är biskopar varken i Slovakien eller Sydafrika märker jag att det betyder mycket för många församlingsbor och präster att se mig som kvinna i den rollen, säger hon.
– Särskilt känslostarkt blev det under besöket i Slovakien när min resväska kommit bort på flyget. Jag fick låna en slovakisk biskopsskrud under gudstjänsten och en sådan hade aldrig tidigare burits av en kvinna. Skruden såg för övrigt inte alls ut som den jag är van att bära.

En annan stark upplevelse var Lutherska Världsförbundets generalförsamling i Namibia.
– Delegater från hela världen firade gudstjänster och hade bibelstudier men diskuterade också mänskliga rättigheter, rättvise- och jämlikhetsfrågor och det politiska läget i världens länder.
– Att det ligger i den lutherska kyrkans identitet att ta ansvar för det som vi har gemensamt i samhället fick jag tydligt bekräftat under de här dagarna. Konferensen resulterade i en mängd uttalanden kring förtryck, sexuella förbrytelser, fattigdom, klimatförändringar och om flyktingsituationen i världen.

Foto: I lånad biskopsskrud, med generalbiskop Milos Klatik. Foto Mia Wålsten

De internationella utblickarna till trots. Det är barn och ungas tro, liv och uppdrag i Svenska kyrkan som ligger Eva Nordung Byström varmast om hjärtat. Hon medverkar regelbundet i olika samlingar och möten med organisationen Svenska Kyrkans Unga eller i stiftets utbildning för unga ledare.
– Det sägs ofta att barnen är vår framtid. Jag säger att de är vår nutid. Det är oerhört viktigt att vi som har inflytande ser allt det som de unga kan tillföra kyrkan, de måste ha möjlighet vara med och forma församlingslivet, säger hon.

I en summering av 2017 måste så klart 500-årsminnet av reformationen nämnas. Martin Luthers teser som påstås ha spikats upp på kyrkporten i Wittenberg formade den världsvida lutherska kyrkan. Det har uppmärksammats under hela året, men inte enbart som en historisk händelse.
– Det behövs en ständig reformation, konstaterar Eva Nordung Byström.

En biskops kalender är som regel fulltecknad och det handlar inte enbart om spännande resor och stämningsfulla gudstjänster. Än mer förekommande är olika sammanträden, arbetsmöten och enskild vägledning.
– Av någon anledning är det Guds vilja att jag ska ha det här uppdraget. Den tron ger mig uthållighet även när det känns som att det händer för mycket, säger Eva Nordung Byström.

2017-12-31
Kajsa Åslin

Biskopens höjdpunkter 2017

Präst- och diakonvigningar

Två präster och tre diakoner knutna till Härnösands stift har under året examinerats av domkapitlet och i januari och juni förrättade jag präst- och diakonvigning i Härnösands domkyrka.

500-årsminnet av reformationen

Predikade och höll föredrag om Martin Luther vid festgudstjänster i nio kyrkor, gemensamt för alla församlingar i det området, med start i Östersund i februari och final i Sveg i november. I oktober var jag med på det stora reformationsjubileumet i Uppsala.

Besök i de båda vänstiften

Besökte för första gången Slovakien i januari där jag deltog i Slovakiens evangeliska kyrkas Lutherjubileum. I februari besökte jag Sydafrika för att medverka i vigningen av ny biskop i Cape Orangestiftet.

Biskopsvisitation

I mars genomfördes en officiell visitation i Sundsvalls församling, under flera dagar var jag på plats och granskade hur församlingen fungerar vad gäller verksamhet, förvaltning, byggnadsvård och annat. Sådan granskning görs ungefär vart sjätte år i alla församlingar.

Foto: Medverkar i biskopsvigning i vänstiftet i Sydafrika. Foto Mia Wålsten

Mittnordenmöte

Biskoparna i grannstiften i Finland, Sverige och Norge möttes för överläggningar i Trondheim.

Lutherska Världsförbundets generalförsamling

De 145 medlemskyrkorna möts vart sjunde år för gudstjänster, bibelstudier och överläggningar kring olika teologiska och politiska frågor. Jag deltog som en av Svenska kyrkans nio delegater när generalförsamlingen sammanträdde i Namibia.

Samiska kyrkodagarna i Arvidsjaur

Medverkade i gudstjänsterna under kyrkhelgen som hålls vart fjärde år, den här gången i Sverige, med deltagare från hela Sapmi (Sverige, Norge, Finland o Ryssland).

Herdabrevet

Skrev under sommaren en bok som riktar sig till stiftets församlingar och som en ny biskop skriver som en programförklaring, kommer ut i januari-18.

Svenska Kyrkans Unga

Deltog i ungdomsorganisationens riksårsmöte i Örnsköldsvik i augusti och ledde bland annat i välkomstgudstjänsten.

Kyrkoherdemottagningar

Sex nya kyrkoherdar har under året tagits emot runt om i stiftet. Alla har välkomnats i församlingarna vid en offentlig högtid som jag alltid medverkar i.

Biskopsmötet

Varje månad samlas Svenska kyrkans biskopar till sammanträde under ledning av ärkebiskopen. I oktober var jag värd för mötet, i biskopsgården i Härnösand.

Kyrkomötet

I Svenska kyrkans riksdag deltar biskoparna med rätt att tala men inte rösta. När mötet samlades i november togs efter lång diskussion beslut om en ny kyrkohandbok som ska tas i bruk på pingstdagen 2018. Kyrkohandboken beskriver vad gudstjänster, vigslar, dop och begravningar ska innehålla i Svenska kyrkan.

Nya stiftsfullmäktige

Efter höstens kyrkoval byttes över hälften av ledamöterna i stiftsfullmäktige ut och tre nya nomineringsgrupper gjorde entré vid det första sammanträdet i december. Då utsågs också ledamöter till stiftsstyrelsen, egendomsnämnden och domkapitlet för de kommande fyra åren. Som biskop är jag självskriven ordförande i stiftsstyrelsen och domkapitlet.