Foto: Ikon

Biskoparnas bön för fred

När Svenska kyrkans alla biskopar var samlade i Härnösand bad de en bön för fred, för eldupphör i kriget i Gaza, för dem som drabbas av terrorns och krigets fasor, för dem som sörjer sina döda, för dem som lever i oro för dem som saknas. Här kan du också be biskoparnas fredsbön.

Gud, vi ber att du förbarmar dig över din mänsklighet,
vi ber om rättvis fred där skapelsens och människors värde och värdighet värnas.
Vi ber om eldupphör i kriget i Gaza.
Vi ber för dem som drabbas av terrorns och krigets fasor,
för dem som sörjer sina döda,
för dem som lever i oro för dem som saknas.
Vi ber att gisslan friges.
Vi ber att hjälp når fram till dem som drabbas av hunger och sjukdomar i krigets spår,
för skadade, dem som förlorat sina hem och för dem som tvingats på flykt.
Gud vi ber att folkrätten respekteras i konflikter överallt,
att du hjälper världens ledare att välja fredens och samförståndets väg.
Vi ber för dem som tålmodigt arbetar för fred,
för dem som bär visionen om ett nytt samhälle där människor kan leva tillsammans i fred och frihet.
Ge oss, O Gud den fred vi inte själva kan skapa.
Amen.