Visselblåsarlagen

Visselblåsarkanal Svenska kyrkan Härnösand

Inom Härnösands pastorat är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Därför erbjuder vi en visselblåsarkanal tillsammans med en extern leverantör, som är gemensamt upphandlad för Svenska kyrkan.

Vad kan jag rapportera?

Du kan rapportera om missförhållanden som du fått information om i ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram.

Antingen att något felaktigt gjorts eller att något inte gjorts, men som skulle ha gjorts. 

Visselblåsarfunktionen kan bland annat användas för att anmäla misstänkta lagbrott, allvarligare tjänstefel och allvarligare avvikelser mot interna regler och riktlinjer.

Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

Vad ska inte rapporteras?

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för allmänna klagomål eller missnöjesyttringar. Egna arbets- eller anställningsförhållanden räknas i de flesta fall inte som missförhållanden av allmänt intresse.

Frågor som gäller klagomål eller missnöje som inte utgör en visselblåsning hanteras enligt Härnösands pastorats övriga rutiner. Du kan exempelvis ta kontakt med chef, HR, facklig representant eller skyddsombud.

Så här anmäler du

För att göra en anmälan går man in på en extern webbplats och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden utreds av en särskilt utsedd handläggare, vid behov med stöd av extern expertis. Återrapportering sker till ledningsgruppen inom Härnösands pastorat med förslag på åtgärd eller vidare hantering.

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:

  • Använda en dator utanför Härnösands pastorats nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar
  • Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare
  • Om du har en QR-läsare i mobilen kan du också skanna QR-koden här bredvid och komma direkt till rapporteringssidan. Se då till att mobilen inte är uppkopplad mot arbetsplatsens WiFi

Rapporteringssidan finns på:  https://lantero.report/harnosandspastorat

Anmälan via telefon

Du kan också ringa in till leverantören för att rapportera din anmälan. Du kommer att få prata med en telefonist som kommer ställa frågor till dig om ärendet. Telefonisten skriver ner ditt ärende och kommer sedan motläsa för dig så att ni är överens om vad som ska registreras in i ärendet. Du är fortfarande anonym.

Telefonnummer: 020-899 433