Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vill du skänka en minnesgåva?

Ge en minnesgåva för att hedra någon som gått bort.

Vill du skänka en minnesgåva? 

Ge en minnesgåva för att hedra någon som gått bort. Du kan välja motiv och personlig hälsning på minnesbladet.

Klicka på det ändamål du vill skänka till.

Svenska kyrkans internationella arbete

Svenska kyrkan i utlandet

Om du behöver hjälp med att skicka ett minnesblad hjälper vi gärna till på församlingsexpeditionen (bredvid domkyrkan).