Härnösands pastorat

Prata med oss

Kontakt

Härnösands pastorat Besöksadress: Härnösands pastorat, Franzéngatan 18, 87131 Härnösand Telefon: +46(611)28800

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Begravningsverksamhet

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Härnösand.


Begravningsverksamhet innebär att

- anordna och tillhandahålla tillräckligt antal gravplatser
- ta emot stoft för förvaring och visning
- sköta gravsättning och kremering
- tillhandahålla en lämplig lokal för begravningsceremoni utan fasta religiösa symboler
- tillhandahålla personal, byggnader, maskiner och annat som behövs för verksamheten
- anlägga, sköta och vårda kyrkogårdar och begravningsplatser

BEGRAVNINGSAVGIFT

För att bära kostnaderna betalar alla folkbokförda i Sverige årligen en begravningsavgift som bekostar: 
• Gravplats under 25 år. 
• Gravsättning inklusive gravöppning och återfyllnad
• Kremering 
• Bisättning 
• Transporter av stoftet från det att begravningsverksamheten övertagit ansvaret för stoftet till dess gravsättning skett inom det egna förvaltningsområdet
• Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
• Lokal för bisättning


Den som är medlem i Svenska kyrkan har även rätt till fri begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning och upplåtelse av kyrka/kapell, präst och kyrkomusiker. Man har även möjlighet att ha begravningsgudstjänst på annan ort. Kostnaderna clearas då mellan församlingarna. Den som inte är medlem kan inte "köpa" ovanstående av oss utan får själv ordna en borgelig begravningsakt.

Begravningsakten bokas med hjälp av begravningsbyrå eller församlingsexpeditionen.