Begravningsverksamhet

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Härnösand.

Begravningsverksamhet innebär att

- anordna och tillhandahålla tillräckligt antal gravplatser
- ta emot stoft för förvaring och visning
- sköta gravsättning och kremering
- tillhandahålla en lämplig lokal för begravningsceremoni utan fasta religiösa symboler
- tillhandahålla personal, byggnader, maskiner och annat som behövs för verksamheten
- anlägga, sköta och vårda kyrkogårdar och begravningsplatser

BEGRAVNINGSAVGIFT

För att bära kostnaderna betalar alla folkbokförda i Sverige årligen en begravningsavgift som bekostar: 
• Gravplats under 25 år. 
• Gravsättning inklusive gravöppning och återfyllnad
• Kremering 
• Bisättning 
• Transporter av stoftet från det att begravningsverksamheten övertagit ansvaret för stoftet till dess gravsättning skett inom det egna förvaltningsområdet
• Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
• Lokal för bisättning

Den som är medlem i Svenska kyrkan har även rätt till fri begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning och upplåtelse av kyrka/kapell, präst och kyrkomusiker. Man har även möjlighet att ha begravningsgudstjänst på annan ort. Kostnaderna clearas då mellan församlingarna. Den som inte är medlem kan inte "köpa" ovanstående av oss utan får själv ordna en borgelig begravningsakt.

Begravningsakten bokas med hjälp av begravningsbyrå eller församlingsexpeditionen.

 

BEGRAVNINGSOMBUD

Begravningsombud, utsedd av Länsstyrelsen, granskar begravningsverksamheten och undersöker bl a hur begravningar fungerar för de som inte tillhör Svenska kyrkan. Begravningsombud i Härnösand är: 

Vill du skänka en minnesgåva? 

Ge en minnesgåva för att hedra någon som gått bort. Du kan välja motiv och personlig hälsning på minnesbladet.

Klicka på det ändamål du vill skänka till.

Act Svenska kyrkan

Svenska kyrkan i utlandet

Om du behöver hjälp med att skicka ett minnesblad hjälper vi gärna till på församlingsexpeditionen (bredvid domkyrkan).

Våra kyrkogårdar

Kyrkogårdsförvaltningen i Härnösands pastorat ansvarar för nio kyrkogårdar.

En ostadig gravsten står lutad mot en trästolpe.

Ändring av gravanordning?

Här hittar du blankett att fylla i.

Kyrkogårdsexpeditionen

Ordinarie öppettider:
Öppet måndag, tisdag, torsdag  kl. 9.30-11.30 
samt måndag och tisdag kl. 12.30-14.00
Dag före röd dag endast telefontid på förmiddagen.

Besöksadress: Byåker 240, (vid Säbrå kyrka) 871 93 Härnösand.
Tel: 0611-288 90. 
E-post: harnosand.kyrkogard(a)svenskakyrkan.se.
www.facebook.com/svenskakyrkanharnosand
www.instagram.com/svenskakyrkanharnosand

Observera att samtliga kyrkogårdsärenden hanteras vid kyrkogårdsexpeditionen vid Säbrå kyrka, Byåker 240,  871 93 Härnösand.