Foto: Magnus Aronson /Ikon

Dop, vigsel & begravning

Att få barn, gifta sig eller mista en anhörig är några av livets största händelser.

Dags för dop?

Dags för dop? I Svenska kyrkan döps både barn, ungdomar och vuxna. Kontakta oss om du vill boka ett dop.

Bröllop/vigsel

Kärleken är värdefull, den ger livet en mening, trygghet, glädje och tröst. Att gifta sig är ett naturligt steg för två personer som älskar varandra och som vill leva tillsammans. En vigsel enligt Svenska kyrkans ordning är att tydliggöra sin satsning inför Gud, andra människor och sig själv.

Någon tänder ett av ljusen vid en kista.

Begravning

Svenska kyrkan skall anordna och hålla allmänna begravningsplatser för alla medborgare, som huvudman för begravningsverksamheten i Sverige.

Boka minnesstund

Svenska kyrkan Härnösand erbjuder många fina lokaler för minnesstund.