Verksamheter

Svenska kyrkan Härnösand erbjuder verksamheter för alla åldrar och för många olika intressen.

Barn & ungdom

Svenska kyrkan Härnösand har verksamhet för barn i alla åldrar. Stor & Liten för de yngsta, Miniorer och Juniorer för de lite äldre och ungdomskvällar från åk 7 och uppåt. All vår verksamhet för barn och ungdom är kostnadsfri! Tack för att du är medlem.

En blandad ungdomskör sjunger och klappar händer inomhus.

Musik- och körverksamhet

Kyrkomusiken är en stor del i kyrkans liv. Musik och sång är också viktiga inslag i ett levande gudstjänstliv. Svenska kyrkan Härnösand har körer för alla åldrar. Vi bjuder även regelbundet på konserter i våra kyrkor.

Två män sitter och samtalar över en kopp kaffe.

Vuxenverksamhet

Kyrkan har många mötesplatser både på dag- och kvällstid. Kom och träffa både nya och gamla vänner.

Ideellt arbete/volontärer

Svenska kyrkans viktigaste resurs är dess egna medlemmar, tillsammans kan vi skapa en gemenskap där många känner ansvar och delaktighet. Vad brinner du för?

Diakoni/Samtal & stöd

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete. Våra diakoner finns till hands om du till exempel behöver tala med någon eller vill få hembesök.