Verksamheter

Svenska kyrkan Härnösand erbjuder verksamheter för alla åldrar och för många olika intressen.

En liten flicka i lila kläder, mask och röd mantel står på kanten av ett hustak och blickar ut över en stad.

Barn & ungdom

Svenska kyrkan Härnösand har verksamhet för barn i alla åldrar. Här hittar du tider och anmälningar till våra grupper och mötesplatser.

En blandad ungdomskör sjunger och klappar händer inomhus.

Musik- och körverksamhet

Kyrkomusiken är en stor del i kyrkans liv. Musik och sång är också viktiga inslag i ett levande gudstjänstliv. Vi har körer för alla åldrar och bjuder regelbundet på konserter i våra kyrkor.

Tre kvinnor sitter på en uteplats och gör buketter av handplockade blommor.

Vuxenverksamhet

Här hittar du pilgrimsvandring till Högsjö 15/6 och Hässjö-Stigsjö 17/8. Anmälan senast 12/8.

Ideellt arbete/volontärer

Svenska kyrkans viktigaste resurs är dess egna medlemmar, tillsammans kan vi skapa en gemenskap där många känner ansvar och delaktighet. Vad brinner du för?

Diakoni/Samtal & stöd

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete. Våra diakoner finns till hands om du till exempel behöver tala med någon eller vill få hembesök.