Kvinnohand håller i liten amulett med Jesus på.
Foto: Linda Mickelsson/IKON

Jesus – Guds son

Här kan du läsa om historiska fakta och Bibelns fakta om Jesus. Dessutom får du veta vad trosbekännelsen säger om Jesus.

Vad vet vi om Jesus?

Det finns historiska källor, utanför Bibeln, som belägger att Jesus har levt. Vi vet att han föddes, att Maria var hans mor. Vi vet att han samlade stora skaror följare och att han blev dömd att korsfästas och dog. 

Bibeln är den stora källan till kunskap om Jesus liv. Den är också grunden till vår tro och våra tankar, vår teologi, om Jesus. 

Bibelns fakta om Jesus

Följ händelserna om Jesus liv och undervisning i Bibeln:

Trosbekännelsen beskriver kyrkans tro på Jesus

Den apostoliska trosbekännelsen räknar upp huvudpunkterna i kyrkans tro på Jesus.

Jesus Kristus, Guds enfödde son

Vi tror att Jesus är Guds son och Gud själv. Vi tror att Jesus är helt och hållet människa och helt och hållet Gud, på samma gång. 

Född av jungfru Maria

Födelseberättelsen om Jesus är ovanligt detaljerad för att vara en berättelse från den tiden. Den börjar med att Maria får besök av en ängel som berättar att hon ska få föda Guds son. Därefter får Josef en dröm där han uppmanas att inte lämna Maria nu när hon ska få ett barn. Han håller sig vid hennes sida medan Jesus föds och växer upp. I julevangeliet får vi följa hur Jesus föds under enkla omständigheter. Det berättar om glädjen som kom till mänskligheten med Jesu födelse - den som änglarna sjöng om och stjärnan visade på - men också om hotet som redan från början fanns mot Jesus. 

Pinad under Pontius Pilatus

Jesus dömdes till döden genom korsfästelse, eftersom hans budskap och liv upprörde makthavarna. Han sågs som en religiös uppviglare och en farlig person. 

Korsfäst, död och begraven

Hela processen, från dom till begravning, finns noggrant beskriven i evangelierna i Bibeln. Där står det om hur Jesus skickas fram och tillbaka för att dömas, om tortyr, om den långa vandringen med korset. Det står om hans död på korset. 

Nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda

Några kvinnor går till graven tidigt på morgonen för att ta hand om kroppen. När de kommer dit är kroppen borta. De tar för givet att den har blivit flyttad, kanske stulen, men upptäcker till sin förvåning och sin stora glädje att Jesus lever. Han har uppstått och är tillbaka - men han ser inte ut som vanligt. De känner inte igen honom från början. Lärjungarna kan först inte tro att han lever, men Jesus visar sig för dem på olika sätt.

Uppstigen till himmelen

Jesus steg inte upp till himlen direkt efter uppståndelsen, utan stannade ett tag på jorden som uppstånden. Han mötte många av sina efterföljare, bland annat två stycken på vägen till Emmaus. De kände inte igen honom förrän han bröt bröd med dem, som han gjorde när han instiftade nattvarden. En dag går han till ett berg och förs upp till himlen. Därefter finns inte Gud hos oss i mänsklig gestalt längre.

Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida

Fadern och Sonen – och Anden – hör ihop. Vi kan lita på att det som Jesus gjorde på jorden, som människa, var Guds vilja. 

Därifrån igenkommande till att döma levande och döda

I slutet av den delen av trosbekännelsen som handlar om Jesus, betonas att Jesus kommer att komma tillbaka. På domens dag, när vi ska dömas allihopa, så är det Jesus som dömer – han som själv är mänsklig och känner till våra livs villkor. Vi kommer att dömas av en domare som är vår vän och vår Gud.