Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

GDPR - ny dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 fick vi en ny Dataskyddsförordningen kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. För Svenska kyrkan Gran Canaria är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

GDPR - Medlem

Behandling av personuppgifter
Om du är medlem i Svenska Kyrkan Gran Canaria behandlar vi vissa av dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet mellan oss – det involverar att ta ut medlemsavgifter, skicka ut relevant information, röstlängd i kyrkostämmorna m.m. De uppgifter som behandlas om dig är namn, födelsedatum, NIE-nummer, pass/nationellt-idnummer, adress, telefonnummer och epostadress.

 Vi lämnar självklart aldrig ut uppgifterna till en tredje part.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till Svenska kyrkan Gran Canaria (öppnas i nytt fönster)

Mer om Svenska kyrkans behandling av personuppgifter kan du läsa här

GDPR - Bilder

Vi använder ofta bilder på vår hemsida, i tryckt material och i sociala medier för att berätta både i text och bild om vår verksamhet. Så här hanterar vi bilder på Svenska kyrkan Gran Canaria.

Vi publicerar inga bilder på vår hemsida, nyhetsbrev, trycksaker eller i sociala medier utan ett muntligt eller skriftligt samtycke och godkännande från de som går att identifiera på bilderna. 

Vid stora evenemang fotograferar vi ofta och informerar om detta. Vill du inte förekomma på bild från t ex midsommarfirandet, nationaldagsfirande mm ber vi dig kontakta någon i personalen så ser vi till att du inte förekommer på de bilder som publiceras.

Ett skriftligt samtycke som upprättats eller ett muntligt samtycke som givits kan när som helst hävas genom att kontakta Svenska kyrkan Gran Canaria