Foto: Kristin Lidell

Tilläggspaket

Som ett komplement till kommunikation kvalitet och kommunikation volym erbjuder vi tilläggspaket för att ge stöd i hela den kommunikativa livscykeln.

Arrangemangspaket

Skapa minnesvärda ögonblick och bjud in deltagare till era evenemang med vårt arrangemangspaket. Vi tar hand om alla detaljer, från idéarbete till marknadsföring, vilket möjliggör sömlösa processer.

Detta kan vi hjälpa er med:

 • koncept, budskap och paketering
 • medieplanering, annonsering och marknadsföring
 • kreativt skapande av marknadsföringsmaterial
 • sammanställning och rapportering till beställare.

Opinionsbildningspaket

Låt er församling göra sin röst hörd och påverka samhället med vårt opinionsbildningspaket. Vi hjälper er att formulera och kommunicera era åsikter på ett övertygande sätt, vilket skapar medvetenhet för era ståndpunkter.

Detta kan vi hjälpa er med:

 • strategisk rådgivning om hur man bäst kommunicerar med media
 • hantering av pressrum, pressmeddelanden, artiklar, intervjuer och kontaktvägar till media
 • skapande av kampanjer för opinionsbildning
 • sammanställning och rapportering till beställare.

Sociala medier-paket

Bygg en stark digital närvaro och engagemang med vår sociala medier-tjänst. Vi hjälper er att bygga er synlighet och skapa meningsfulla interaktioner online, vilket stärker banden mellan församlingsborna och ökar medvetenheten om verksamheten.

Detta kan vi hjälpa er med:

 • redaktionellt stöd och planering för sociala medier
 • skapande och delning av relevant och engagerande innehåll
 • professionell hantering av era sociala medieplattformar
 • målriktad annonsering och online-marknadsföring
 • sammanställning och rapportering till beställare.

Tidningspaket

Ge er församling en röst som genomsyras av gemenskap och delaktighet med vårt tidningspaket. Vi strävar efter att lyfta fram en blandning av lokala och allmänna berättelser och reflektioner på ett professionellt sätt, vilket skapar en starkare samhörighet inom er församling.

Detta kan vi hjälpa er med:

 • redaktionellt stöd och planering för församlings- eller stiftstidningen
 • kreativ layout och grafisk design
 • hantering av tryck och distribution
 • skrivande och redigering av artiklar
 • samordning av bidrag från medarbetare, förtroendevalda och församlingsbor
 • sammanställning och rapportering till beställare.

Rådgivningspaket för chefer

Ge era ledare och chefer det stöd de behöver för att framgångsrikt navigera i kommunikationslandskapet med vårt rådgivningspaket för chefer. Vi strävar efter att stärka det kommunikativa ledarskapet genom att erbjuda råd och strategier för en effektiv och målinriktad kommunikation. Vi finns tillgängliga för rådgivande samtal inom kommunikation, över tid eller för enstaka tillfällen.

Detta kan vi hjälpa er med:

 • rådgivning och stöd individuellt eller i grupp
 • utbildning i kommunikationsstrategier och verktyg
 • utveckling av kommunikationsplaner för avdelningar eller projekt
 • kriskommunikation och hantering av utmanande situationer
 • förändringskommunikation och hantering av förändringsprocesser.

Rådgivningspaket för kommunikatörer

Oavsett om du vill utveckla en övergripande strategi, öka synligheten i lokalsamhället eller bolla en vardagsfundering kan du ha glädje av vårt rådgivningspaket för kommunikatörer. Vi strävar efter att stärka kommunikatören i sin roll genom ett coachande förhållningssätt med målet att stötta ett professionellt kommunikationsarbete genom strategiska och operativa processer. Vi finns tillgängliga för rådgivande samtal inom kommunikation, över tid eller för enstaka tillfällen.

Detta kan vi hjälpa er med:

 • lösning av vardagliga kommunikationsutmaningar
 • coachning och stöd för professionell utveckling
 • analys av strategiska och operativa kommunikationsprocesser
 • utveckling av kommunikationsstrategier.

Kommunikationstjänster

Inom kommunikationsområdet kan vi stötta med idéarbete, marknadsföring, redaktionellt arbete och opinionsbildning. Vårt mål är att bidra till en effektiv och trygg kommunikationsorganisation som synliggör kyrkan i samhället och stärker medarbetare och chefer i sina uppdrag.

Kommunikation kvalificerad

Inom Kommunikation kvalificerad är det stort fokus på årsbaserade rutiner så som rådgivning, kampanjer samt marknadsföring av verksamheter och arrangemang, vilket är en förutsättning för att synliggöra kyrkan i samhället.

Kommunikation volym

Kommunikation volym omfattar det löpande kommunikationsarbetet för hantering av nyhetsbrev, annonsering samt grafisk produktion och webbpublicering kopplat till kampanjer och terminsprogram.

Prislista Kommunikationstjänster 2024

670 kr/tim för församlingar/pastorat inom Göteborgs stift.
720 kr/tim för församlingar/pastorat utanför Göteborgs stift samt för ekonomiska enheter som inte är församlingar/pastorat.


Moms tillkommer för uppdragsgivare som inte är församling/pastorat/stift inom Svenska kyrkan.