Biskop Susannes spira
Foto: Kristin Lidell

Biskop Susanne vid pennan

Här finns ett urval av texter, predikningar och artiklar som biskop Susanne Rappmann skrivit själv eller tillsammans med andra.