Foto: Ulrika Melin Lasson

Tävling - skapa ett orgeläventyr - tävlingstiden förlängs!!

Vill du ge barn och unga en chans att möta kyrkans berättelser, kyrkorum och orglar? Vill du bidra till att ge “varje nioåring en orgelupplevelse”?  Välkommen att delta i Göteborgs stifts tävling "Skapa ett orgeläventyr" under perioden 16 maj 2022 till 30 oktober 2023. Vinnarna presenteras under våren 2024 

Välkommen att skicka in bidrag till Göteborgs stifts tävling ”Skapa ett orgeläventyr!”. Tävlingen är öppen för dig som vill skapa ett orgeläventyr utifrån en berättelse ur den kristna traditionen. I orgeläventyret hjälps organist och berättare åt att levandegöra berättelsen som förmedlas med både ord och toner utifrån textmanus och orgelmusik. Vi välkomnar bidrag från hela landet.

Tävlingstiden förlängs

Göteborgs stift har beslutat att förlänga tävlingstiden med möjlighet att skicka in bidrag fram till 30/10-2023. 

Om tävlingen

Orgeläventyret ska kunna användas då en skolklass åk. 3 inbjuds att besöka kyrkan. Därför är det viktigt att berättelserna framställs med en teologisk kvalitet som ryms i Svenska kyrkans tradition. Samtidigt måste materialet svara an mot läroplanens intentioner att ”Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.” Läroplan (Lgr22) för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet - Skolverket

  • Orgeläventyrets längd ska vara ca. 25 minuter, text och musik sammanräknat, med en dramaturgisk och textlig kvalitet som krokar i en 9-årings liv.

  • Orgeläventyret ska kunna framföras till exempel då en skolklass inbjuds att besöka kyrkan.

  • Det färdiga resultatet ska fungera på orgelinstrument av olika storlek och i olika kyrkorum.

  • Tävlingsbidragen får inte vara tidigare publicerade.

  • Orgeläventyret ska kunna framföras av organist tillsammans med en eller flera berättare.

 

Musiken i orgeläventyret kan vara vald ur orgelrepertoaren (klass A) eller nykomponerad (klass B). 

Orgeläventyret bör harmoniera med läroplanen

Då orgeläventyret ska kunna framföras då en skolklass inbjuds att besöka kyrkan är det angeläget att innehållet harmonierar med  läroplan för grundskolan LGR 11 där det står att Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:

  • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.
  • Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Skolverket gör också klart läroplanens intentioner ”Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.” Läroplan (Lgr22) för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet - Skolverket. Detta utgör också förutsättningarna för orgeläventyret.

 

Tävlingsklasser

I tävlingen finns två tävlingsklasser:

Klass A: I denna klass tävlar bidrag med nyskriven text till musik vald ur orgelrepertoar som redan finns, durata ca 25 minuter. I klass A utdelas ett förstapris om 25 000 kr och andrapris om 10 000 kr. Målgrupp: årskurs 3

Klass B: I denna klass tävlar bidrag med nyskriven text till nykomponerad noterad musik, durata ca 25 minuter. I klass B utdelas ett förstapris om 50 000 kr och andrapris om 25 000 kr.  Målgrupp: årskurs 3

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Skicka in tävlingsbidrag

Tävlingsbidragen mailas till goteborg.stift@svenskakyrkan.se , skriv “Ärende S 2022-0230" i ämnesraden. I mailet anger du kontaktuppgifter till upphovspersonerna. Tävlingsbidraget med textmanus och noter bifogas i PDF-format. Vi önskar att ni som tävlar i klass A för bedömningens skull även bifogar noter till det material som är vald ur orgelrepertoaren.

Jury

Tävlingsbidragen bedöms av en jury bestående av kyrkomusiker, präster och pedagoger med erfarenhet av arbete med barn och unga och musik i Svenska kyrkans församlingar. Tävlingsbidragen kommer att anonymiseras innan de presenteras för juryn.

Tävlingsperiod: 220516-231030

Juryn arbetar 231201-240331

Vinnarna meddelas under våren 2024.

Publicering av vinnande bidrag

De vinnande tävlingsbidragen publiceras i Resursbanken för lärande och undervisning på www.svenskakyrkan.se/resursbank för fri nedladdning och fritt användande i Svenska kyrkans församlingar. I och med deltagande i tävlingen ger alltså upphovsmännen tillåtelse till såväl denna publicering som användande av orgeläventyret inom Svenska kyrkan. För eventuell skyddad musik i klass A görs istället hänvisning till orgellitteraturen i publiceringen i resursbanken.

Prisutdelning

Prisutdelning sker vid ett framförande av ett av de vinnande bidragen vid en föreställning i Göteborgs domkyrka hösten 2024.

 

Frågor?

Kontakta stiftsmusiker Ulrika Melin Lasson: ulrika.melin-lasson@svenskakyrkan.se. För frågor kring redan inskickade bidrag kontakta enhetschef Cecilia Nyholm: Cecilia.Nyholm@svenskakyrkan.se