Foto: Ulrika Melin Lasson

Tävling - skapa ett orgeläventyr

Vill du ge barn och unga en chans att möta kyrkans berättelser, kyrkorum och orglar? Vill du bidra till att ge “varje nioåring en orgelupplevelse”?  Välkommen att delta i Göteborgs stifts tävling "Skapa ett orgeläventyr". 16 maj till 15 november 2022. Vinnarna presenteras i april 2023.  

Göteborgs stift annonserar nu tävlingen ”Skapa ett orgeläventyr!”. Tävlingen är öppen för dig som vill skapa ett orgeläventyr utifrån en berättelse ur den kristna traditionen. I orgeläventyret hjälps organist och berättare åt att levandegöra berättelsen som förmedlas med både ord och toner utifrån textmanus och orgelmusik.

Musiken i orgeläventyret kan vara vald ur orgelrepertoaren eller nykomponerad. Målgruppen är barn i årskurs tre och orgeläventyret ska kunna framföras till exempel då en skolklass inbjuds att besöka kyrkan. Verket ska kunna framföras av organist tillsammans med en eller flera berättare. Det färdiga resultatet ska fungera på orgelinstrument av olika storlek och i olika kyrkorum. Orgeläventyret ska ta ca. 25 min inklusive både berättelse och musik. Tävlingsbidragen får inte vara tidigare publicerade.

Orgeläventyret bör harmoniera med läroplanen

I läroplan för grundskolan LGR 11 står att: Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

  • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.
  • Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Tävlingsklasser

I tävlingen finns två tävlingsklasser:

Klass A: I denna klass tävlar bidrag med nyskriven text till musik vald ur orgelrepertoar som redan finns, durata ca 25 minuter. I klass A utdelas ett förstapris om 25 000 kr och andrapris om 10 000 kr. Målgrupp: årskurs 3

Klass B: I denna klass tävlar bidrag med nyskriven text till nykomponerad noterad musik, durata ca 25 minuter. I klass B utdelas ett förstapris om 50 000 kr och andrapris om 25 000 kr.  Målgrupp: årskurs 3

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Skicka in tävlingsbidrag

Tävlingsbidragen mailas till goteborg.stift@svenskakyrkan.se , skriv “Ärende S 2022-0230" i ämnesraden. I mailet anger du kontaktuppgifter till upphovspersonerna. Tävlingsbidraget med textmanus och noter bifogas i PDF-format.

Jury

Tävlingsbidragen bedöms av en jury bestående av kyrkomusiker, präster och pedagoger med erfarenhet av arbete med barn och unga och musik i Svenska kyrkans församlingar. Tävlingsbidragen kommer att anonymiseras innan de presenteras för juryn.

Tävlingsperiod: 220516-221115

Juryn arbetar 230115-230315

Vinnarna meddelas i april 2023.

Publicering av vinnande bidrag

De vinnande tävlingsbidragen publiceras i resursbanken på internwww.svenskakyrkan.se  Digital resursbank - Svenska kyrkan intranät - Lärande och undervisning för fri nedladdning och fritt användande i Svenska kyrkans församlingar. I och med deltagande i tävlingen ger alltså upphovsmännen tillåtelse till såväl denna publicering som användande av orgeläventyret inom Svenska kyrkan. För eventuell skyddad musik i klass A görs istället hänvisning till orgellitteraturen i publiceringen i resursbanken.

Prisutdelning

Prisutdelning sker vid ett framförande av de vinnande bidragen i varje tävlingsklass vid en föreställning i Göteborgs domkyrka i oktober 2023.

 

Frågor?

Kontakta stiftsmusiker Ulrika Melin Lasson: ulrika.melin-lasson@svenskakyrkan.se