Svenska kyrkan står bakom lagen om yttrandefrihet

Yttrandefriheten är en grundbult i det Svenska demokratiska samhället. Det är en grundlagsfäst rättighet som vi både ska värna och vårda.

Yttrandefriheten är en grundbult i det Svenska demokratiska samhället. Det är en grundlagsfäst rättighet som vi både ska värna och vårda. Att värna och vårda den innebär också att föra ett samtal om vad yttrandefriheten innebär och vilket ansvar den medför, både för den som använder sig av yttrandefriheten och den som upplever sig kränkt av den.

I lagen regleras begränsningar i yttrandefriheten som olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal och förolämpning. Fler begränsningar ska inte införas, men de begräsningar som finns innebär gränsdragningar. Det är juridikens uppgift att göra dessa tolkningar.

När frågor om huruvida yttrandefriheten kan missbrukas uppkommer, är det inte samma sak som att säga att yttrandefriheten ska begränsas. Det är att reflektera över vilka konsekvenser det kan få när yttrandefriheten konsekvent används för att kränka människor för det de tror på.

Yttrandefriheten kan kränkas genom att människor med våld försöker förhindra att yttrandefriheten används. Det är helt oacceptabelt, när det än sker.