Foto: Getty Images

Digitalt riksårsmöte 2024

Nyhet Publicerad

Riksårsmötet fattar beslut som rör hela Svenska kyrkans unga, och dit skickas deltagare från alla distrikt i Sverige för att besluta om verksamhet och budget för nästa år. 8-10 aug 2024, digitalt