En grupp vandrare står utanför en kyrka.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Ord på vägen

Ibland är det skönt att bara låta tystnaden tala, men här finns några ord att ta med på vägen. Enklare material som du kan ladda ner och använda vid pilgrimsvandringar.

Du hittar mer material på sidan ”Dokument retreater och pilgrim”

BIBELORD OM VÄGEN, MED FRÅGOR

12 bibelord (med frågor på baksidan om så önskas) som kan delas i två omgångar. Skriv ut och gruppera enligt lista. Plasta gärna in och lägg på bokbord eller annan tillgänglig plats.

PILGRIMSSTAVEN

Till stöd på din livsvandring av Hans-Erik Lindström. Korta utdrag ur hans bok Pilgrimens sju nyckelord. Kopiera, använd och sprid gärna häftet.

PÅ VÄG TILL EMAUS - OM VANDRING OCH PILGRIMSSKAP

Berättelsen om de två förundrade och sökande vandrarna på väg till den lilla byn Emmaus representerar de människor som idag bär på en förhoppning efter ”något mer” i tillvaron. Mötet med den uppdykande främlingen, som slår följe med de två pilgrimerna, förändrar deras liv. Så är det ofta under en pilgrimsvandring, skriver Hans-Erik Lindström. Häftet är fritt att kopiera och använda. 

En välsignelse hämtad ur femte mosebok

Välsignelse över dig inne i staden och välsignelse ute på åkern.
Välsignelse över dig när du kommer och välsignelse över dig när du går.

Pilgrimspsalm

Härlig är jorden,
härlig är Guds himmel,
skön är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra
riken på jorden
gå vi till paradis med sång.

Tidevarv komma,
tidevarv försvinna,
släkten följa släktens gång.
Aldrig förstummas
tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång.

Änglar den sjöngo
först för markens herdar,
skönt från själ till själ det ljöd:
Människa, gläd dig,
Frälsarn är kommen,
frid över jorden Herren bjöd.

Paulus om att ära Gud med kroppen

Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp.

En bön om välsignelse

Välsigna, o Gud,
marken under våra fötter.
Välsigna, o Gud,
vägen vi går på.
Välsigna, o Gud,
de människor vi möter