Rolfstorps kyrka
Foto: Carina Frykman

Stiftets historia

Göteborgs stift har rötter i Danmark, Norge och Sverige.

När staden Göteborg grundlades hörde området vid Göta älvs mynning till de mest avlägsna delarna av Skara stift. Nu ville man knyta de intilliggande församlingarna närmre myndigheten i den nya staden. 1620 inrättades Göteborgs superintendentia. Till den lades Askims, Sävedals, Kinds, Marks, Ale, Flundre, Vättle, Bollebygds, Mo och Östra Hisings härad, av vilka Mo dock snart återgick till Skara.

När Halland och större delen av Bohuslän blivit svenskt territorium 1658, och tillfördes till superintententian, ansågs denna bli för omfattande. Så när en ny superintendent skulle tillsättas 1665, förvandlades området istället till ett biskopsdöme och den första biskopen blev Zacharias Klingius (adlad Klingenstierna).

Det nya stiftet utökades 1693 med Norrviken i Bohus län och omfattade då Göteborgs och Bohus län, Flundre, Ale, Vättle, Bollebygds, Marks och Kinds härad av Älvsborgs län, Hallands län samt Hishults sockendel av Kristianstads län.

Biskopar i Göteborgs stift

2018- Susanne Rappmann 
2011-2018  Per Eckerdal
2003-2011 Carl Axel Aurelius
1991-2003 Lars Eckerdal
1970-1991 Bertil Gärtner
1949-1970 Bo Giertz
1929-1948 Carl Block
1888-1929 Edvard Herman Rodhe
1856-1888 Gustaf Daniel Björck
1840-1856 Anders Bruhn
1818-1839 Carl Fredrik af Wingård
1780-1818 Johan Wingård
1760-1780 Erik Lamberg
1745-1760 Georg Wallin d.y.
1731-1744 Jakob Benzelius
1726-1731 Erik Benzelius d.y.
1711-1725 Johan Poppelman
1703-1710 Olaus Nezelius
1703 Lars Norrman (tillträdde ej ämbetet)
1701-1702 Georgius Wallin d. ä.
1689-1701 Johannes Carlberg
1678-1689 Daniel Larsson Wallerius
1671-1678 Laurentius Thoreri Billichius
1665-1671 Zacharias Klingius

 

Superintendenter i Göteborg

1647-1664 Ericus Brunnius
1629-1647 Andreas Johannis Prytz
1620-1628 Silvester Johannis Phrygius