Foto: Thorstein Grebpik

Johan Rockström: Jorden – vår planets historia och framtid

Söndag 25 september 16.00 – 16.20

Nio processer styr tillståndet på vår planet – och alla är överansträngda. För att säkerställa färskvatten, klimatet och den biologiska mångfalden för framtida generationer behövs kunskap. Jorden – vår planets historia och framtid är en forskningsexposé som i sig utgör en omvälvande resa. Boken är skriven tillsammans med Owen Gaffney och ligger till grund för dokumentären Breaking Boundaries – The Science of Our Planet. Johan Rockström i samtal med KG Hammar, teolog och tidigare ärkebiskop.

Här kan du läsa om Svenska kyrkans arbete för klimatet.

Medarrangör Natur & Kultur

Här kan du ta del av allt som händer på Se människan-scenen - både live och i efterhand.