Foto: Getty Images

HR uppdragsutbildning

Vi kan leverera utbildningsinsatser inom HR-området både för personalgrupper och för arbetsledning. Utbildningarna syftar till att ge verktyg och modeller för fortsatt hantering av utmaningar inom personal- samt organisationsområdet. Ges på förfrågan

Utbildning med arbetsgrupp eller ledningsgrupp/chefer/HR/arbetsledare/samordnare i workshopformat. Om ni inte har möjlighet att delta vid ordinarie utbildningstillfällen kan våra HR-specialister komma ut till er och hålla en workshop utifrån era behov och utmaningar. Vi kan också hålla i uppdragsutbildningar på förfrågan, antingen ute hos er alternativt i stiftskansliets lokaler i Göteborg eller Uddevalla. Likaså kan ni även låna lokaler för angränsande ledningsmöte hos oss.

Exempel på utbildningsteman: arbetsmiljö, arbetsledning när det krånglar, omställning och framtida personalplanering, rehabilitering, rekrytering m.fl.

Syftet med utbildningarna är att inspirera och stärka ledningen i deras organisations- och arbetsgivaransvar, och att ge verktyg och modeller för fortsatt hantering av utmaningar inom personal- samt organisationsområdet.

Prissätts utifrån tidsåtgång enligt ordinarie prislista för HR-tjänsten 

 

 

Ges på förfrågan, i den egna församlingen eller annan avtalad plats