Foto: GettyImages

HR uppdragsutbildning

Utbildningsinsatser inom HR-området för att inspirera och stärka ledningen i sitt organisations- och arbetsgivaransvar. Syftar till att ge verktyg och modeller för fortsatt hantering av utmaningar inom personal- samt organisationsområdet. Ges på förfrågan

Utbildning med ledningsgrupp/chefer/HR/arbetsledare/samordnare i workshopformat. Om ni inte har möjlighet att delta vid ordinarie utbildningstillfällen kan våra HR-specialister komma ut till er och hålla en workshop utifrån era behov och utmaningar. Vi kan också hålla i uppdragsutbildningar på förfrågan, antingen ute hos er alternativt i stiftskansliets lokaler i Göteborg eller Uddevalla. Likaså kan ni även låna lokaler för angränsande ledningsmöte hos oss.

Exempel på utbildningsteman: Arbetsledning när det krånglar, Omställning och framtida personalplanering, Rehabilitering, Rekrytering, Lönekartläggning och lönebildning m fl.

Syftet med utbildningarna är att inspirera och stärka ledningen i sitt organisations- och arbetsgivaransvar, och att ge verktyg och modeller för fortsatt hantering av utmaningar inom personal- samt organisationsområdet.

Ges på förfrågan, i den egna församlingen eller annan avtalad plats