Meny

Ord på vägen

En välsignelse hämtad ur femte mosebok

Välsignelse över dig inne i staden och välsignelse ute på åkern.
Välsignelse över dig när du kommer och välsignelse över dig när du går.

Pilgrimspsalm

Härlig är jorden,
härlig är Guds himmel,
skön är själarnas pilgrimsgång.
Genom de fagra
riken på jorden
gå vi till paradis med sång.

Tidevarv komma,
tidevarv försvinna,
släkten följa släktens gång.
Aldrig förstummas
tonen från himlen
i själens glada pilgrimssång.

Änglar den sjöngo
först för markens herdar,
skönt från själ till själ det ljöd:
Människa, gläd dig,
Frälsarn är kommen,
frid över jorden Herren bjöd.

Paulus om att ära Gud med kroppen

Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp.

En bön om välsignelse

Välsigna, o Gud,
marken under våra fötter.
Välsigna, o Gud,
vägen vi går på.
Välsigna, o Gud,
de människor vi möter