Foto: Gustaf Hellsing

Leva vidare-grupp

För dig som förlorat en närstående.

Vi vänder oss till dig som har förlorat en nära anhörig.
Att få vara med i en samtalsgrupp med andra i samma situation kan vara en god hjälp i sorgearbetet.

Vi träffas sex gånger.  
Träffarna följer en viss ordning, i syfte att hjälpa var och en vidare i sorgeprocessen.

Leva vidare-gruppen är kostnadsfri.
Gagnefs pastorat skickar ut en inbjudan. Har du inte fått en inbjudan men vill vara med så kontakta oss.

För mer information eller anmälan
kontakta diakon Ingrid Franzon 0241-621 03 ingrid.franzon@svenskakyrkan.se