Orförandeklubba.

Kyrkofullmäktige

Årsmöte 17 maj kl.19:00. Vill du delta på länk?

Mötet är öppet för allmänheten, men sker digitalt. Om du vill delta på länk så kontaktar du kyrkoherde Håkan Toresson (kontaktuppgifter nedan).

Vill du ha årsredovisningen? Du kan få den som en pdf med e-post eller hemskickad. Meddela Håkan Toresson.