Om dop i Fristads församling
Foto: Daniel Castor

Dop

Med vår glädje över livets under och ett nyfött barn i våra händer kommer vi till Dig som gav oss livet...

Psalm 383:1

Så tolkar en av våra psalmer dopets innebörd. Och det är väl aldrig
som livet blir så synligt för oss, som när vi står med ett nyfött
barn i våra händer.

I dopgudstjänsten vill vi tacka för den gåva som är själva Livet.
Vi vill bära fram vårt barn till Jesus och låta Guds eget löfte bli
bekräftat: om en kärlek som varar och omsluter barnet, i livet,
döden och i evigheten.

Dopet kan ske som en del av söndagens gudstjänst eller som en
separat dopgudstjänst i en av våra kyrkor. En sådan dopgudstjänst
kan ske enskilt med en präst eller tillsammans med människor som
står er nära.

Till dopet kan ni utse en eller flera faddrar åt ert barn. Vem som
helst, som är döpt, kan vara fadder. En fadder är en förebild och
ett stöd i livet.

Genom dopet blir man också medlem i Svenska kyrkan.

De flesta döps som små, men av olika anledningar blir ibland dopet
inte av. Då finns det alltid möjlighet att döpas senare i livet, som
tonåring eller vuxen.

Välkomna att fira livets gudstjänst!

Välkomna att döpa ert barn i någon av våra kyrkor:

Fristad, Borgstena, Vänga, Tämta eller Tärby
Det går bra att låna lokal för dopfesten.
Ni kan låna Fristad Prästgård, Kyrkans Hus eller något av församlingshemmen. Då namngivningsceremonier inte sker enligt vår ordning (och tro) kan vi inte öppna upp lokal för detta
Det finns även dopklänning att låna.
Kontakta oss för att boka en doptid eller ställa frågor,
ring pastorsexpeditionen 033 -22 23 00 eller maila oss så tar vi kontakt med er.