Organisation

En demokratiskt styrd organisation

Organisation och styrning i Fristads församling

Fristads församling

Kyrkofullmäktige är beslutande organ i församlingen, kyrkorådet är dess beredande och verkställande organ. Det är kyrkorådet som tillsammans med kyrkoherden har det övergripande ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Likaså har kyrkorådet ansvar för ekonomi, personal och fastigheter.
I Fristads församling finns det fem stycken kyrkor: Fristads kyrka, Tärby kyrka, Borgstena kyrka, Vänga kyrka och Tämta kyrka. Varje kyrka har ett Sockenråd.

Kyrkorådet 2018 i Fristads församling:

Ordförande i kyrkorådet: Ann-Britt Boman

Kontakta ordföranden via mail

Ledamöter

Gun-Britt Andersson
Maria Axelsson
Kjell Claesson
Helen Flensburg
Ingrid Haraldsson
Ylva Lengberg
Lena Levén
Magnus Olofsson
Magnus Persson
Margareta Röllgårdh
Agneta Stappe

Ersättare

Roland Björkqvist
Gudrun Claesson
Roy Davidsson
Marianne Magnusson
Gun-Britt Persson
Roger Skoog
Birgitta Söderlund

Kyrkoherde

Joakim Hedin

Kyrkofullmäktige 2018 i Fristads församling:

Ordförande i kyrkofullmäktige: Berit Carlsson

Kontakta ordföranden via mail

Ledamöter

Emil Alerklang
Oskari Anunti
Mikael Benjaminsson
Roland Björkqvist
Ann-Britt Boman
Roy Davidsson
Helene Flensburg
Rose-Marie Frennberg
Annika Isaksson
Björn Jonasson
Ylva Lengberg
Lena Levén
Magnus Liedberg
Pia Lindberg
Hans-Erik Linnros
Magnus Olofsson
Gun-Britt Persson
Magnus Persson
Robert Persson
Margareta Röllgårdh
Björn Samuelsson
Inga-Lill Samuelsson
Agneta Stappe

Ersättare

Lena Andersson
Maria Axelsson
Urban Efraimsson
Karina Ek
Siv Gustavsson
Berit Hörder
Nils-Arne Nilsson
Gudrun Stensson
Birgitta Söderlund
Anna Wikman