Organisation

En demokratiskt styrd organisation

Organisation och styrning i Fristads församling

Fristads församling

Kyrkofullmäktige är beslutande organ i församlingen, kyrkorådet är dess beredande och verkställande organ. Det är kyrkorådet som tillsammans med kyrkoherden har det övergripande ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Likaså har kyrkorådet ansvar för ekonomi, personal och fastigheter.
I Fristads församling finns det fem stycken kyrkor: Fristads kyrka, Tärby kyrka, Borgstena kyrka, Vänga kyrka och Tämta kyrka. Varje kyrka har ett Sockenråd.

Församlingsinstruktion

Fristads församlings Församlingsinstruktion är ett mål- och styrdokument, vilket ska vara grunden för verksamhetsplan, budget och revision liksom för olika handlingsplaner i församlingen.

Ladda ner eller läs Församlingsinstruktionen

Kyrkorådet 2022 i Fristads församling:

Ordförande: Margareta Röllgårdh
Vice ordförande: Anna Wikman

Kontakta ordförande via mail
Kontakta vice ordförande via mail

Ledamöter
Claesson, Kjell
Lengberg, Ylva
Levén, Lena
Magnusson, Marianne
Olofsson, Magnus
Persson, Gun-Britt
Samuelsson, Björn
Skoog, Roger
Söderlund, Birgitta
Toss, Anna

Ersättare
Axelsson, Maria
Claesson, Gudrun
Davidsson, Roy
Flensburg, Helen
Haraldsson, Ingrid
Olofsson, Benjamin
Rydfalk, Torbjörn

Kyrkoherde
Joakim Hedin

Kyrkofullmäktige 2022 i Fristads församling:

Ordförande i kyrkofullmäktige: Berit Carlsson

Kontakta ordföranden via mail

Ledamöter
Alerklang, Emil
Andreasson, Susanne
Augustsson, Ann-Mari
Axelsson, Maria
Davidsson, Roy
Eckerström, Alfred
Efraimsson, Urban
Flensburg, Helen
Isaksson, Annika
Kihl, Jenny
Lengberg, Ylva
Lindberg, Pia
Månsson, Eva-Karin
Olofsson, Benjamin
Olofsson, Magnus
Persson, Gun-Britt
Persson, Magnus
Rydfalk, Torbjörn
Röllgårdh, Margareta
Samuelsson, Björn
Svensson, Carina
Toss, Anna
Wernklev, Aase
Wikman, Anna

Ersättare
Andersson, Lena
Anunti, Oskari
Awenlöf-Ehrstedt, Inger
Gustavsson, Siv
Jigbring, Jesper
Liedberg, Magnus
Linnros, Hans-Erik
Nilsson, Nils-Arne
Persson, Robert
Ringlstetter, Ulrike