Beställa böcker till "Finns det rum för mig?"

Litteraturlista

”Mental Health” av Jean Vanier och John Swinton
”Sexuality” av Susannah Cornwall
“Disability” av John Hull
”Gender” av Rosemary Lain Priestley
“Poverty” av Susan Durbe
”Ethnicity” av Michael Jagessar

Beställ böckerna via det brittiska förlaget:
http://inclusive-church.org/resources/inclusive-church-books

Eller kolla om de finns på Adlibris eller Bokus.

Det går ofta bra att beställa böckerna som e-böcker. En annat tips är att ni delar på böcker om ni tillhör samma arbetslag.

OBS! All kurslitteratur är på engelska.