Kort 4. ”Den diakonala toaletten” – att navigera i vardagens skav

Kort workshop i Kista kyrka

Hur hanterar vi att vara en öppen kyrka? Vart går våra gränser och hur navigerar vi i de konflikter som uppstår? ”Den diakonala toaletten” är ett uttryck som myntats i en FBHO-församling när det blev prat i arbetslaget kring om toaletterna skulle vara öppna eller stängda. I FBHO-sammanhang krävs stor flexibilitet. Det går inte att bygga in sig i fasta strukturer och regler – i stället får en uppfinna nya lösningar när problem och utmaningar dyker upp. Diakonerna Carolina Nilsson & Ziad Abu Ali leder denna workshop.