Diakoni

Diakoni betyder tjänst, vilket innebär omsorg om den enskilda människan, Guds omsorg om var och en av oss, vår omsorg om varandra i kyrkans utsträckta hand.

Diakoni

Diakoni är kyrkans medmänskliga omsorg och handling, med Jesus som förebild och kraftkälla. Att stödja människor i utsatta livssituationer, som sjukdom, ensamhet, sorg, arbetslöshet, ekonomiska svårigheter och annat. Samtal inom diakonin skyddas av tystnadsplikten.

Diakonin i Förslöv-Grevie innebär bland annat:

Samtal och stöd för inre och yttre svårighet

Leva vidare-grupp, för dig som mist en anhörig.

Hembesök, hos dig som på grund av sjukdom, ålder eller något annat inte längre kan delta i kyrkans verksamheter eller bara är för mycket ensam.

Trivselträffar, mötesplatser för dig som är dagledig med underhållning, sånger och måltidsgemenskap. Se program via länken ovan.

Musikcafé på Ängahällan, samt andakter på våra hem för äldre.

Förbön, en gång per månad kl. 17-18 i Förslövs kyrka.

Vill du hjälpa till?

Besöksgruppen är vi som delar på ansvaret för hembesöken och/ eller hjälper till praktiskt vid trivselträffar och andra samlingar. Du kan vara viktig för någon!