Folkkyrka nu? :Samtal om utmaningar och möjligheter

Av Urban Claesson (red.)

Folkkyrkobegreppet är omstritt. Kan man i en tid präglad av mångkultur, globalisering, medlemsutträden och sekularisering fortfarande tala om Svenska kyrkan som en folkkyrka? Hör inte begreppet hemma i en svunnen tid då Sverige fortfarande var homogent kristet? Denna bok vill visa på nya möjligheter att tänka kring folkkyrkan. De olika texterna har sitt ursprung i en serie möten i tre olika stift om vad det innebär att vara folkkyrka idag. Förhoppningen är att boken kan bidra till fortsatta samtal om Svenska kyrkan som folkkyrka även för framtiden. 

Medverkan är Anne-Louise Eriksson, Urban Claesson, Jonas Bromander, Jerker Alsterlund, Ulla-Lena Bäckman, Bengt Kristensson Uggla, Stina Oscarson, Helle Klein och Ewa Lindqvist Hotz.

Ladda ner boken här.

Claesson, Urban (red.), Folkkyrka nu?: samtal om utmaningar och möjligheter, Svenska kyrkan, Uppsala, 2012. ISBN: 9789186781163