Präst till Finspångs församling

Bli präst där vägarna möts – tro, kultur och gemenskap. Välkommen till Finspångs församling!

Finspångs församling vill skapa en inkluderande och välkomnande gemenskap för alla. Nu söker vi ytterligare en präst för att bygga starka och hållbara relationer till människorna och civilsamhället i Finspång.

Som präst i Finspångs församling är du komminister och kaplan för gudstjänstlivet i Regna kyrka, Finspångs slottskapell och församlingshemmet Mariagården. Människorna som kommer dit för gudstjänster, kyrkliga handlingar och enskild andakt är dina ständiga böneämnen.

Du bygger självständigt gudstjänstlivet i dina kyrkorum tillsammans med kyrkomusiker och kyrkvaktmästare samt i dialog med enhetschefen för präster, diakoner och musiker.

Din uppgift är att skapa mötesplatser för människor i livets alla skeenden. Som präst hos oss möter du barn, familjer, ungdomar och vuxna i samtal, verksamheter, andakt och gudstjänst. På ett naturligt sätt bygger du också relationer med företag och andra arbetsgivare i Finspång.

I vår församling är kyrkan en plats där man känner sig hemma, sedd, förstådd, bejakad och sänd i världen att ta del i arbetet för Guds rike. Genom våra värderingar vill vi bidra till möjligheten för människor att leva det goda livet i Finspång. Vi vill finnas där människors vägar möts och korsas som en naturlig del av vårt samhälle. För att trivas som präst i Finspång behöver du vara öppen för nya sätt att verka som kyrka.

Ansvarsområden

 • Förvalta sakramenten
 • Undervisa, utöva själavård och ta emot bikt
 • Leda församlingen i bön och gudstjänst, inklusive kyrkliga handlingar
 • Vara kaplan för gudstjänstlivet i Regna, Slottskapellet och Mariagården

Kvalifikationer

 • Teologisk utbildning
 • Prästvigd i Svenska kyrkans ordning eller har förklarats behörig av ett domkapitel i enlighet med 31 kap. 2 § kyrkoordningen
 • B-körkort

Personliga kompetenser

 • Kommunicerar övertygande
 • Anpassar sig till individuella skillnader
 • Skapar och bibehåller goda relationer
 • Lyssnar aktivt
 • Främjar lärande
 • Fattar sunda beslut
 • Uppvisar integritet
 • Tar initiativ

Varför välja Finspångs församling?

Finspångs församling strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats genom att värna om en god arbetsmiljö med hög delaktighet. Vår organisation bygger på öppenhet, ärlighet och integritet. Här får du möjlighet att arbeta i en innovativ församling som söker nya vägar för Guds rikes utbredande i en föränderlig värld.

Som präst hos oss får du en konkurrenskraftig lön och ett starkt förmånspaket.

Det är fantastiskt att bo i Finspång men vi har behagliga pendlaravstånd från både Norrköping och Linköping.

Finspångs församling har i denna rekrytering valt att samarbeta med Awexia Executive Search. Alla frågor om tjänsten hänvisas till våra executive search partners Joel Ingmarsson, joel.ingmarsson@awexia.com
och Ida Edlund, ida.edlund@awexia.com, +46 (0) 72-212 23 59.

Om du uppfyller kriterierna ovan blir första steget i processen att genomföra två tester: ett färdighetstest (generell logisk slutledningsförmåga) och ett personlighetstest. Därefter gör vi ett första urval för att gå vidare till intervju. Vi använder testverktyg tidigt i processen för att säkerställa att alla kandidater får visa så mycket av sin potential som möjligt.