Foto: Johannes Frandsen IKON

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst. Med sina ritualer och symbolhandlingar vill och kan Svenska kyrkan vara till stöd, hjälp och trygghet när livet förändras.

Att samlas till begravningsgudstjänst är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss. Begravninen är en akt av kärlek och respekt för den avlidne. 

För att begravas enligt Svenska kyrkans ordning, ska den avlidne vara medlem i Svenska kyrkan. 

Vid ett dödsfall anlitar man oftast en begravningsbyrå. Där får man hjälp med allt det praktiska. 

När anmälan om ett dödsfall kommer in till församlingsexpeditionen kontaktar prästen de anhöriga och bokar in en tid för ett möte. Där planeras hur begravningen ska utformas och vilka eventuella önskemål som finns. Det finns möjlighet att inom ramen för begravningsgudstjänsten sätta en personlig prägel på begravningsakten. 

Prästen är också tillgänglig för de som känner att de behöver prata om saknad, sorg och existentiella frågor som kan uppkomma i samband med att någon går bort.

En söndag efter dödsfallet sker tacksägelse i kyrkan för den som varit medlem i Svenska kyrkan. Då läses den avlidnes namn upp i den ordinarie gudstjänsten och församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer. 

Om de anhöriga så önskar kan man samlas till en minnesstund efter begravningsgudstjänsten. 
För detta ändamål kan man kostnadsfritt låna församlingssalen i Färgelanda prästgård eller församlingshemmet i Högsäter.

I Färgelanda-Högsäters församling är det begravningstid onsdagar, torsdagar och fredagar kl. 11.00.