Foto: Linda Fridén

Enskede-Årsta gosskör, 10-12 år

Träffa andra killar som älskar att sjunga!

I gosskören lär vi oss att sjunga tillsammans och lyssna på varandra. Vi övar grundläggande notträning och att följa dirigent. 3-4 gånger per termin sjunger vi på konserter, gudstjänster och luciatåg.

Vi söker fler glada sångare till kören. Välkommen med!

Dag: Onsdag
Tid: 16.40-17.40
Plats: Enskede kyrka, Björkvägen 18
Körledare: bo.wannefors@svenskakyrkan.se, 08-556 133 53