Digital gudstjänst den 28 juni

Gudstjänst från Vissefjärda kyrka, Tredje söndagen efter trefaldighet

Du hittar ordningen för gudstjänsten här

Ordning för Tredje söndagen efter trefaldighet

Temat för dagen är: Förlorad och återfunnen

 

KLOCKRINGNING

 

INLEDNINGSORD

I Faderns + och Sonens och den heliga Andens namn.

Amen.

 

DAGENS BÖN

Kärlekens Gud,

som aldrig upphör att söka oss,

drag oss upp ur nöd och förtvivlan.

Möt oss med din öppna famn

och bevara oss i tryggheten hos dig.

I Jesu namn.

Amen

 

Psalm 245 – Jag nu den säkra grunden vunnit

1. Jag nu den säkra grunden vunnit

som håller hoppets ankar kvar.

I Jesus Kristus jag den funnit,

den lades innan världen var.

Orubblig, trygg den grunden står

när himmel och när jord förgår.

 

2. Ett hjärta finns som sig förbarmar

mer kärleksfullt än vi förstår.

Gud väntar oss med öppna armar,

och nåd de ångerfulla får.

En tillflykt i all nöd jag vet,

och det är Guds barmhärtighet.

 

3. O djup av nåd som synder våra

i Kristi död begravit har!

Han läker såren, djupa svåra

och är i domen mitt försvar.

Ty Kristi blod i evighet

högt ropar om barmhärtighet.

 

4. När onda minnen mig anklagar

och ingen ro mitt hjärta får,

med allt som hopp och mod försvagar

jag till min broder Jesus går,

och i hans ljus jag ser och vet

att stor är Guds barmhärtighet.

 

EVANGELIUM (Lukasevangeliet 15:11-32)

Jesus sade: ”En man hade två söner. Den yngste sade till fadern: ’Far, ge mig den del av förmögenheten som skall bli min.’ Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet, och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: ’Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.’ Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sade: ’Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.’ Men fadern sade till sina tjänare: ’Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’ Och festen började.

Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: ’Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen.’ Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: ’Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.’ Fadern sade till honom: ’Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’”

 

PREDIKAN

 

FÖRBÖN

Gud, vår mor och far,

du som aldrig tröttnar på att söka efter dina älskade människor,

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Gud, vi kommer till dig och ber för vår värld.

Vi söker efter det goda, men ändå går vi ofta vilse.

Sök oss, finn oss och möt oss, Gud.

Vi ber för alla som styr över världens utveckling.

Hjälp världens ledare att vara öppna för människors behov.

Låt dem se ditt ljus som visar vägen till livet.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Gud, till dig bär vi fram kyrkan, med sin styrka och svaghet.

Ge oss ny riktning när vi gått vilse.

Fyll oss med din Ande när vi tappar modet,

och ge oss styrka när vi förlorat kraft och vilja.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Gud, vi ber för oss själva, var och en ur djupet av sitt eget liv.

Hjälp oss att se att du älskar oss, och mod att ta emot din kärlek.

Lyft oss upp ur djupen när vi tappar tron på oss själva.

Sök oss när vi inte orkar söka dig.

Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.

 

Tack Gud, för livet som ständigt förnyas av din välsignelse.

I Jesu namn. Amen.

 

HERRENS BÖN

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske

på jorden så som i himlen.

Ge oss i dag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem

som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning,

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket, din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 

 

Psalm 256 – Var inte rädd

1. Var inte rädd.

Det finns ett hemligt tecken,

ett namn som skyddar dig nu när du går.

Din ensamhet har stränder in mot ljuset.

Var inte rädd. I sanden finns det spår.

 

2. Han älskar dig,

han väntar dig i kväll –

en kväll när du förstår hans hemlöshet

och hur han längtar efter dina steg:

från evighet har han stämt möte här.

 

3. Var inte rädd.

Det finns en mörklagd hamn,

du ser den inte nu, men färdas dit.

En dag skall du bekänna högt hans namn,

hans kärleks frid som ingenting begär.

 

4. Du är på väg.

En dag blir natten vit.

En dag och stjärnor växer ur hans famn.

Var inte rädd. Det finns en mörklagd hamn,

du ser den inte nu, men färdas dit.

 

 

VÄLSIGNELSEN

 

POSTLUDIUM

”Bröllopsmusik från Dalarna”

Arr. Bengt Granstam

 
 --------------------

Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkan

 

Swishnummer 123 340 90 34        Långasjö

Swishnummer 123 105 31 23        Emmaboda

Swishnummer 123 225 99 43        Vissefjärda

Swishnummer 123 640 80 58        Algutsboda