Samtal i centrum

Möt en präst eller diakon i Ekerö Centrum mellan kl. 12.00-14.00, tisdagar under hösten.