Radio

Här kan du höra Ekerö pastorats radioprogram i efterhand

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 25 april:

Dagens program handlar miljöarbete och Färingsö församlings miljödag som äger rum 4 maj. Ekerö pastorat är en av utställarna under denna dag och vi pratar också om vårt miljöarbete i stort.

Medverkande: Joakim Jonsson, kommunikatör i Färingsö församling och Henrik Mattsson, kyrkogårdschef i Ekerö pastorat.
Programledare: Ewa Linnros & Magnus Ehntorp

(Musiken är kortad)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 11 april:

Dagens program handlar om Kyrkornas second hands viktiga arbete och om fritid på lika villkor för barn och unga på Mälaröarna.

Medverkande: Mia Camp från kyrkornas second hand och Karin Gustavsson, integrationssamordnare på Ekerö pastorat.
Programledare: Ewa Linnros & Magnus Ehntorp

(Musiken är kortad)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 14 mars:

Visste du att Svenska kyrkan är kulturbärare av Sveriges största sammanhållna kulturarv? I Ekerö pastorat har vi fyra medeltida kyrkor. Hör mer om dessa och om det digra arbetet det innebär att vårda och underhålla dessa.

Medverkande: Tomas Sundqvist, teknisk förvaltare, Henrik Mattsson, kyrkogårdschef.
Programledare: Ewa Linnros & Magnus Ehntorp

(Musiken är kortad)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 29/2:

Vi uppmärksammar Act Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet som firar 150-års jubileum.

Medverkande: Susanne Olsson, församlingspedagog och Frida Falk, projektledare för Act svenska kyrkans 150-års jubileum.
Programledare: Ewa Linnros & Magnus Ehntorp

(Musiken är kortad)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 7/12:

I dagens radioprogram lägger vi fokus på barn & ungdom.

Medverkande: Lisa Tegelmark, församlingspedagog och Susanne Olsson, församlingspedagog.
Programledare: Ewa Linnros 

(Musiken är kortad)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 7/12:

I dagens radioprogram lägger vi fokus på diakoni, vad är det egentligen?

Medverkande: Diakon Annika McWilliams från Ekerö pastorat och diakoniasistent Sandra Malmborg från Färingsö församling.
Programledare: Ewa Linnros 

(Musiken är kortad)

 

 

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 23/11:

I dagens radioprogramhandlar det om hembygd och kyrka.

Medverkande: Ylva Johansson och Jan Byström från Ekerö/Lovö hembygdsförening.
Programledare: Ewa Linnros 

(Musiken är kortad)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 26/10:

I dagens radioprogram pratar vi om Allhelgona i Ekerö pastorat och i Färingsö församling.

Medverkande: Joakim Jonsson, kommunikatör i Färingsö församling.
Programledare: Magnus Ehntorp, Ewa Linnros 

(Musiken är kortad)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 12/10:

I dagens radioprogram pratar vi om S:t Lukas, en idéburen organisation med samtalsmottagningar över hela landet. 

Medverkande: Barbro och Lennart Arlinger
Programledare: Magnus Ehntorp, Ewa Linnros 

Mer information om S:t Lukas finner du här:
S:t Lukas

(Musiken är kortad)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 28/9:

I dagens radioprogram pratar vi om Ekerö pastorats grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.

Medverkande: Anita Elweskiöld, kyrkoherde.

Programledare: Magnus Ehntorp, präst Ewa Linnros 

(Musiken är kortad)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 31/8:

I dagens radioprogram pratar vi om diakoni och vuxenverksamheter i pastoratet.

Medverkande: Annika McWilliams, diakon, Petra Skafloth, volonär och kykvaktmästare, Cecilia Nyberg, präst.

Programledare: Ewa Linnros 

(Musiken är kortad)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 8/6:

I dagens radioprogram pratar vi om sommaren i Ekerö pastorat.

Medverkande: Anita Lahham, diakoniassistent i Ekerö pastorat och Björn Vingård, ordförande i Lovö församling.

Programledare: Ewa Linnros 

(Musiken är kortad)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 11/5:

I dagens radioprogram pratar vi om Kristihimmelsfärd och om tro.

Medverkande: Anita Elweskiöld, kyrkoherde i Ekerö pastorat och Anna-Lena Bjöörk, kyrkoherde i Färingsö församling.

Programledare: Ewa Linnros 

(Musiken är kortad)

Tyvärr fungerade inte inspelningen av vårt senaste program 20 april. 

Vi berättade om provtryckning av gravstenar på Adelsö, Munsö och Lovö kyrkogårdar som sker mellan maj och oktober. mer information om detta finner du här:
Provtryckning gravstenar

Vi pratade också om Färingså församlings miljödag 6 maj kl 10-16, mer information här:
Mälarö miljödag

samt Lovö miljödag, mer information här:
Lovö miljödag

 

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 30/3:

I dagens radioprogram pratar vi om bröllop och dop.

Medverkande: Anna Unghammar, präst och Camilla Prejner, kanslist.

Programledare: Ewa Linnros & Magnus Ehntorp

(Musiken är kortad förutom ”Att få stå just här” av Magnus Ehntorp.)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 16/3:

I dagens radioprogram berättar vi om två musikäventyr som äger rum 18 och 19 mars.

Medverkande: Musikpedagog och musiker Mie Johansson och organist Kerstin Baldwin Sterner.

Programledare: Ewa Linnros

(Musiken är kortad förutom tre låtar av Mia Sandell från köräventyret )

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 2/3:

I dagens radioprogram berättar vi om retreat, pilgrimsvandring och Ikonmålning som Ekerö pastorat erbjuder under året.

Medverkande: Cecilia Nyberg, präst och Petra Skaffloth, präststuderande som tillsammans med Cecilia håller i retreater och pilgrimsvandringar.

Programledare: Ewa Linnros

(Musiken är kortad)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 2/2:

I dagens program möter du vår pastorsadjunkt Anna Unghammar och kyrkoherde Anita Elweskiöld.

Programledare: Ewa Linnros & Magnus Ehntorp

(Musiken är kortad)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 19/1:

I dagens radioprogram dyker vi ner i historien tillsammans med Jan Malmstedt, journalist och författare och Thomas Erlandsson, vaktmästare på Lovö kyrkogård. Ni träffar också vår nye husfar Richard Suzzi Ekre.

Programledare: Ewa Linnros

(Musiken är kortat)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 18/12:

I dagens program berättar vi om vad som händer under julen i Ekerö pastorat och Färingsö församling. Gäster i programmet: Anna-Lena Björk, blivande kyrkoherde i Färingsö församling (tillförordnad kyrkoherde nu) och Färingsö församlings kommunikatör Joakim Jonsson.

Programledare: Magnus Ehntorp 

(Musiken är kortat)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 10/11:

Lovö kyrka har genomgått en omfattande restaurering under 2022. Nu närmar sig slutbesiktning och vi får höra om projektet.

Medverkande: Erika Carlborg, byggledare och Roland Johansson, beställarombud

Programledare: Magnus Ehntorp & Ewa Linnros

(Musiken är kortat)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 27/10:
Allhelgonafirandet

Medverkande: Ylva Edholm Johansson, diakon och Henrik Mattsson, fastighets- och kyrkogårdschef.

Programledare: Magnus Ehntorp & Ewa Linnros
(Musiken är kortat)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 13/10:
Idag pratar vi om vår ungdomsverksamhet tillsammans med vår nya ungdomspedagog Klara Gustafsson.

Programledare: Magnus Ehntorp & Ewa Linnros
(Musiken är kortat)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 29/9:
Idag pratar vi om det diakonala arbetet i pastoratet och om att tro på olika sätt.

Medverkande Margith Gorji, diakon och Karin Gustavsson, integrationssamordnare.

Programledare: Magnus Ehntorp & Ewa Linnros
(Musiken är kortat)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 15/9:
Kyrkoavgiften- vart går den? Vi berättar om allt den täcker och du får också praktisk information kring bland annat dop och vigselbokningar.

Medverkande Catrin jacobsén, kanslist på Ekerö pastorat.

Programledare: Magnus Ehntorp & Ewa Linnros
(Musiken är kortat)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 1/9:
Vi gästas av vår nya kyrkoherde Anita Elweskiöld och vär nye tekniske förvaltare Tomas Sundkvist.

Programledare: Magnus Ehntorp & Ewa Linnros
(Musiken är kortat)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 18/8:
Vi berättar om sommarens aktiviteter i Ekerö pastorat, om det diakonala arbetet och lite om vad som sker under hösten.
Medverkande: Ylva Edholm Johansson
Programledare: Magnus Ehntorp & Ewa Linnros
(Musiken är kortat)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 9/6:
Tema: Musiken i kyrkan. Idag är bredden stor på musikgenrer, men så har det inte alltid varit. Vilken betydelse har musiken i kyrkan? Det är något av det vi pratar om i dagens program där vi också självklart spelar mycket musik.
Medverkande: Kerstin Baldwin Sterner och Daniel Stenbaek.
Programledare: Magnus Ehntorp & Ewa Linnros
(Musiken är kortat)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 12/5:
Dagens program handlar om konfirmation och pastoratets ungdomsverksamhet.
Medverkande: Emma Cednert, Nora Gustavsson och Anna Thorstensson.
Programledare: Ewa Linnros
(Musiken är kortat)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 4/5:
Dagens program handlar om den omfattande restaureringen av Lovö kyrka som just startat.
Medverkande: Erika Carlborg och Roland Johansson.
Programledare: Ewa Linnros
(Musiken är kortat)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 31/3:

Dagens program handlar om Adelsö-Munsö församling.
Medverkande: Tathy Larsson, Katarina Wolf och Thomas Jacobsén.

Programledare: Ewa Linnros

(Musiken är kortat)

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 17/3:

I dagens program pratar vi om hur kyrkan styrs.
Medverkande: Gunilla Blom, kyrkorådets ordförande och Jan-Hugo Nihlén, kurkofullmäktiges ordförande. I vår historiska återblich hör vi kyrkovaktmästare Thomas Erlandsson berätta om kyrkoherdar i Lovö församling förr i tiden.

Programledare Eva Linnros och Magnus Ehntorp.

(Musiken är kortat)

Ekerö pastorats eget radioprogram sänds varannan torsdag klockan 9-10 i Radio Viking 101,4, med start den 3 februari. Här kan du höra det senaste programmet.

TUSEN ÅR TILL ,SÄNDES 3/3:

I dagens program pratar vi om och besvarar frågor kring planerna att utvidga Ekerö kyrkas kyrkogård. 
Medverkande: Henrik Mattsson, kyrkogårdsförvaltningschef och Emely Ahlsén från kyrkogårdsförvaltningen.

Programledare Eva Linnros och Magnus Ehntorp.

(Musiken är kortat)

Tusen år till ,sändes 17/2:

Dagens program - gravallvarligt? Nej då, vi vill bara ge en helhetsbild av det du först möter när du kommer till kyrkan, nämligen kyrkogården. En kyrkogård väcker minnen av dem vi saknar men är också en plats som handlar om livet. 

Medverkande:

Sofie Carlson, vaktmästare i Adelsö- och Munsö kyrka. Vi pratar om biologiskt mångfald och gravskick.

Tjalle Forselius, fastighetsskötare med mångårig erfarenhet som vaktmästare, gravsättare och mycket mer därtill. Vi pratar om provtryckning av gravstenar.

Henrik Mattsson, chef för kyrkogårdsförvaltningen berättar bland annat om vad begravningsavgiften går till.

I vår historiska tillbakablick berättar Lovö kyrkas vaktmästare Tomas Erlandsson om en grav där en person begravts men sedan ... ja det får du höra i programmet!

Vi pratar med tf kyrkoherde Ulf Franzén om begravningsakten och allt kring denna.

Inte så gravallvarligt som det låter, varmt välkommen att lyssna!

Programledare Ewa Linnros

Dagens program - gravallvarligt? Nej då, vi vill bara ge en helhetsbild av det du först möter när du kommer till kyrkan, nämligen kyrkogården. En kyrkogård väcker minnen av dem vi saknar men är också en plats som handlar om livet. 

Medverkande:

Sofie Carlson, vaktmästare i Adelsö- och Munsö kyrka. Vi pratar om biologiskt mångfald och gravskick.

Tjalle Forselius, fastighetsskötare med mångårig erfarenhet som vaktmästare, gravsättare och mycket mer därtill. Vi pratar om provtryckning av gravstenar.

Henrik Mattsson, chef för kyrkogårdsförvaltningen berättar bland annat om vad begravningsavgiften går till.

I vår historiska tillbakablick berättar Lovö kyrkas vaktmästare Tomas Erlandsson om en grav där en person begravts men sedan ... ja det får du höra i programmet!

Vi pratar med tf kyrkoherde Ulf Franzén om begravningsakten och allt kring denna.

Inte så gravallvarligt som det låter, varmt välkommen att lyssna!

Programledare Ewa Linnros

(Obs: Musiken är kortad.)

Nedan vårt första program som sändes 3 februari.