Lovö miljödag

22 april Lovö klockargård

Välkommen till Lovö i lammningstid
lördagen den 22 april kl.13:00 - 16:00

Klappa lamm och hör om nyheterna på gården. 
Hur kan man stärka den ekologiska mångfalden?
Träffa Kjell som berättar om sina bikupor vid kyrkan.

Ekologisk fika och pyssel.
Samarrangemang: Lovö församling & 
Lovö Prästgårds ekologiska lantbruk.

Anmäl till: klara.valkare@svenskakyrkan.se