Foto: Magnus Aronson /IKON

Konfirmation

Är du född 2006 och vill konfirmera dig? Församlingen bjuder in till 2020/2021 års konfirmationsundervisning. Vill du vet mer? Vill du vara med?

Kan jag alltid vara mig själv?

Du är inte ensam om att fundera över livet.

Välkommen att bli konfirmand hos oss i Dunker-Lilla Malma församling!

 

Du är välkommen att fundera tillsammans med oss!

Du kanske har något äldre syskon eller känner någon annan som konfirmerats? – nu får du möjlighet att konfirmeras! 

Välkommen till Malmköpings församlingshem. Våra träffar kommer att förläggas efter när ni har möjlighet att vara med.  Vi startar i oktober/november 2020.

Ingen anmälan behövs, det är bara att dyka upp – alla samlingar börjar med fika!


Det kostar inget att delta i konfirmationsundervisningen. För att få konfirmera dig i Svenska kyrkan måste du vara döpt och medlem. Är du inte det finns möjlighet till dop under året.


Konfirmationen leds av präst, pedagoger och unga ledare.


Frågor, tankar eller funderingar?

Kontakta vår expeditionen 0157 200 52 eller ingrid.glan@svenskakyrkan.se

Konfirmation är inte som du tror... 

 

Frälsarkransen Foto: Sara Danielsson/IKON