Foto: Gustaf Hellsing IKON

Medlem i Svenska kyrkan

Bli medlem - medlemskapet - utträde

Nära 66 procent av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan. Är du inte redan medlem är du varmt välkommen att bli det!

Bli medlem i Svenska kyrkan

Man blir medlem i kyrkan genom dopet. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med ansvarig präst i din församling. Tidigare blev man i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan vid födelsen, men så är det alltså inte längre. Vårdnadshavare kan anmäla att deras barn ska vara medlem i Svenska kyrkan även om det inte är döpt. Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke.

Varmt välkommen som medlem!
Du kan göra detta på olika sätt:
1) Skriv ut och fyll i anmälningsblanketten och skicka den till Dellenbygdens Pastorat, Kyrkgränd 30, 824 70 DELSBO
2) Har du inte möjlighet att skriva ut den är du välkommen att kontakta oss så skickar vi dig en blankett, tfn 0653-150 50, dellenbygdens.pastorat@svenskakyrkan.se

Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara medlem i Svenska kyrkan.l

vilken församling tillhör jag?

Vilken församling du tillhör styrs av folkbokföringen. I lagen om Svenska kyrkan sägs att en församling omfattar de personer som tillhör Svenska kyrkan och som är bosatta inom församlingens område. Det är med andra ord din folkbokföringsadress som avgör vilken församling du tillhör. Det finns dock inga hinder för engagemang, till exempel som kyrkvärd, och gudstjänstfirande i  andra församlingar än den där du är folkbokförd. Det är dock inte möjligt att vara  förtroendevald i någon annan församling än den man tillhör.

Sök här Vilken församling tillhör jag?

 

Som medlem i Svenska kyrkan...

...kan du gifta dig och bli begravd i kyrkan
...bidrar du till verksamhet för barn och unga, körer, familjerådgivning och jourhavande präst.
...är du med och stöttar samhällets mest utsatta både i Sverige och utomlands
...bidrar du till att kyrkobyggnaderna bevaras och kulturhistoriska värden förs vidare till kommande generationer.

vad innebär det att vara medlem?

Varje år finns många av kyrkans över 6,4 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling.

Som medlem är du välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder. Du är också, genom att betala kyrkoavgiften, med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.

Finns det fler skäl till att vara medlem?
Läs mer här 18 anledningar till att vara medlem

vad kostar det?

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, eller kyrkoavgift som det också kallas. Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda i Sverige och har en inkomst. Hur mycket du betalar i kyrkoavgift beror dels på din inkomst och dels på vilken församling du tillhör. Riksgenomsnittet för kyrkoavgiften 2016 är 1,01 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. Den som är medlem i Svenska kyrkan den 1 november betalar kyrkoavgift hela det följande året. Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet i din lokala församling.

Här kan du läsa mer om kyrkoavgiften. 

 

Om jag vill gå ur kyrkan?

Självklart vill vi inte att du går ur Svenska kyrkan, men är det din önskan är det både enkelt och gratis att göra.

Så här går det till:
Du avslutar ditt medlemskap genom att skriva ut utträdesblanketten och skicka den till oss Dellenbygdens Pastorat, Kyrkgränd 30, 824 70 DELSBO. En särskild utträdesblankett (ladda ner fil) gäller för barn under 18 år. Barn som har fyllt 12 år ska ge sitt samtycke till ansökan om utträde ur Svenska kyrkan. 
Har du inte möjlighet att skriva ut den är du välkommen att kontakta oss, tfn 0653-150 50, dellenbygdens.pastorat@svenskakyrkan.se , så skickar vi dig en blankett.
När du har begärt utträde ur Svenska kyrkan får du en skriftlig bekräftelse. 

Något som man inte alltid tänker på är att det är viktigt att berätta för sina närstående att man har gått ur Svenska kyrkan. Detta för att man inte kan ha en begravningsceremoni i kyrkan om man är utträdd.

Du är givetvis varmt välkommen att delta i Svenska kyrkans aktiviteter och besöka kyrkorna även efter ditt utträde. 

Du som är medlem 1 november betalar kyrkoavgift hela följande kalenderår. För att inte räknas som medlem ytterligare ett år måste därför din begäran om utträde vara inskickad senast 31 oktober. Uppgiften om kyrkoavgift i årets deklaration grundas alltså på om du var medlem 1 november för två år sedan. 
I deklarationen står begravningsavgiften med. Den är obligatorisk för alla som är folkbokförda i Sverige vare sig man är medlem eller inte.

Du kan när som helst gå in i Svenska kyrkan igen.