Om Masthuggs församling

Masthuggs församling omfattar delar av Majorna och Masthugget, och är en del av Carl Johans pastorat.

Masthuggs församling har en kyrka; Masthuggskyrkan. I Masthuggskyrkans Annex ligger Klingnersalen som går bra att hyra.

Det är en relativt ung församling om man ser till åldern på dem som bor i den. Majoriteten i församlingen är mellan 25-45 år och befolkningsantalet är ca 13 500. Av dessa är ungefär 7 000 tillhöriga Svenska kyrkan.

Nuvarande Masthuggs församling bildades 1908 vid en ny församlingsindelning i Göteborg. Från början saknade församlingen egen kyrka men efter vissa andra idéer kom man till slut fram till att bygga Masthuggskyrkan på toppen av Stigberget.

Vid en senare revidering av församlingsgränserna kom även en del av Majorna att ligga inom församlingen.

För att läsa ytterliggare om Masthuggs församling, som organisation och verksamhet, se församlingsinstruktionen.

En samlingsbild med olika hållbarhets-relaterade företeelser.

Hållbar utveckling & miljödiplomering

"Teologisk förankring och praktik", det är ett av Carl Johans pastorats områdesmål satta av kyrkorådet. Det innebär att låta teologin ta sig uttryck i konkret samhällsengagemang med människan och skapelsen i blicken.

Diakoni

Diakoni är ett krångelord för något så enkelt - men livsavgörande! - som Guds kärlek. Vi är älskade.

Abstrakt bild på regnbågsfärgade penseldrag.

Medlemskap

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap oavsett vem du är. Här finns alltid en plats för dig.

Församlingsråd

Pastoratets kyrkofullmäktige utser församlingsrådet, vilket är lokalt baserat i pastoratets församlingar.

Personal

Kontaktuppgifter till anställda i Masthuggs församling.

Carl Johans pastorat

Från Linnégatan till Röda sten och från Marconigatan till Göta älv vill de fyra församlingarna som ingår i Carl Johans pastorat sprida öppenhet och erbjuda gemenskap. Oavsett vilken av församlingarna du besöker är du välkommen som du är.

Kyrkorådet Carl Johans pastorat

Här kan du se vilka som sitter i kyrkorådet och vad som beslutats på sammanträden i kyrkoråd och kyrkofullmäktige.

Behandling av personuppgifter

Carl Johans pastorat välkomnar Dataskyddsförordningen (GDPR). Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka.