Om Masthuggs församling

Masthuggs församling omfattar delar av Majorna och Masthugget, och är en del av Carl Johans pastorat.

Masthuggs församling har en kyrka; Masthuggskyrkan. I Masthuggskyrkans Annex ligger Klingnersalen som går bra att hyra. Övriga lokaler är församlingshemmet Repslagargården, där det är mycket ungdoms- och vuxenverksamhet. 

Det är en relativt ung församling om man ser till åldern på dem som bor i den. Majoriteten i församlingen är mellan 25-45 år och befolkningsantalet är ca 13 500. Av dessa är ungefär 7 000 tillhöriga Svenska kyrkan.

Nuvarande Masthuggs församling bildades 1908 vid en ny församlingsindelning i Göteborg. Från början saknade församlingen egen kyrka men efter vissa andra idéer kom man till slut fram till att bygga Masthuggskyrkan på toppen av Stigberget.

Vid en senare revidering av församlingsgränserna kom även en del av Majorna att ligga inom församlingen.

För att läsa ytterliggare om Masthuggs församling, som organisation, och verksamhet, se församlingsinstruktionen.