En gammal telefonlur med sladd mot en ljusgul bakgrund.

Diakoni

Diakoni sker mellan individer - ibland behöver jag dig och ibland behöver du mig - men det är också ett kollektivt uppdrag.

Diakoni betyder möjlighet till upprättelse när allt gått snett, försoning när vi bråkat, en hand att hålla i när sorgen torterar. Det kan vara en plats att mötas på eller att någon för min talan när jag inte orkar eller förmår stå upp för mig själv.

Jesus är förebilden för församlingens diakoni. I bibeln hittar vi redskap till förändringsarbete tillsammans med människor som lider när välfärdssamhället brister. Men vad ska vi prioritera här och nu? Och vad kan vi göra tillsammans? Samhället förändras och det diakonala arbetet är därför i ständig rörelse.

Diakoni är att arbeta med människor i utsatta situationer. Sådana hamnar vi alla i, för vi har alla både styrkor och svagheter som ser olika ut och som växlar över tid. Därför handlar diakoni om oss, inte om vi och dom.

Annika Delemark, diakon i Masthuggs församling

Diakoni sker mellan individer - ibland behöver jag dig och ibland behöver du mig - men det är också ett kollektivt uppdrag. 

Det diakonala arbete genomsyrar hela pastoratet. Vill du veta mer om de verksamheter som framförallt diakoner arbetar med så läs gärna mer under respektive församling om samtalsstöd, gruppverksamheter och ekonomiskt stöd.

Gåvor till församlingen

Församlingsbor och engagerade medlemmar väljer då och då att skänka pengar till församlingen. För dig som vill ge en gåva efter din död finns några viktiga punkter att tänka igenom, så att medlen används som du tänkt. 

Ekonomiskt stöd

För dig som är boende inom pastoratet finns möjlighet att söka pengar ur församlingens stiftelser och fonder.

Två barn står bredvid varandra, bara benen syns. Den ena har regnbågsfärgade strumpbyxor.

Carl Johans församling

Carl Johans församling vill vara ett öppet sammanhang för människor i olika livssituationer och med olika erfarenheter. Här får du ta plats.

Oscar Fredriks församling

Välkommen till en gemenskap med tillhörighet, kunskaper, musik och andlighet.

Masthuggs församling

Guds kärlek i ord och handling. En plats för tro, sökande och socialt engagemang.

Ruotsinsuomalainen seurakuntatoiminta / Sverigefinska församlingsverksamheten

Ruotsin kirkko toimii myös suomeksi. Svenska kyrkan arbetar även på finska.