Foto: Pexels

Pilgrimsvandra för hela skapelsens framtid!

Svenska kyrkan Burträsk-Lövånger bjuder i samverkan med Sensus in till en pilgrimsvandring längs Svarttjärns vandringsstig lördag 19 augusti.

Vandringen är ca 8 km lång och vi gör återkommande pauser längs vägen för vila, intag av egen matsäck samt reflektioner utifrån pilgrimens sju nyckelord: Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Långsamhet, Andlighet och Delande

Pilgrimsvandringen går i hållbarhetens tecken, en så kallad Pilgrims Walk for Future, där våra steg räknas in i den stegräknare för klimatet som finns på walkforfuture.se

Vi samlas kl 10 vid parkeringen vid Lidberget där vandringsvägen börjar. Vi avslutar vandringen med en kort samling i Svarttjärns bönhus ca kl 15. 

Se sträckningen på karta här
Ladda hem PDF-folder med mer information här

Kontaktpersoner:  

Maria Ekstedt präst, 073 - 084 3810 (semester 16 juli – 15 augusti)
Inger Olofsson Svarttjärns byaförening, 070 – 615 2091

Om piligrimsvandring

Pilgrimsvandringar är en del av Svenska kyrkans färdplan för klimatet och Pilgrims Walk for Future har blivit Nordens största vandrande folkrörelse för klimaträttvisa, fred med jorden och fred med varandra. En pilgrimsvandring är en inre vandring i den yttre vandringens form som ger goda möjligheter att reflektera över hur vi tillsammans kan bidra till den nödvändiga omställningen av vårt sätt att konsumera och leva  i vår del av världen.