Foto: Jessica Larsson

Prästen i byarna

Kyrkorådet och vi som arbetar i 
Brösarp-Tranås församling vill att det skall vara lätt, enkelt och naturligt att komma i kontakt med kyrkan och församlingen för samtal och gemenskap.  Därför kommer jag under hösten 2023 och våren 2024 att finnas på plats ute i våra byar på onsdagar mellan 16.00-19.00. 

Kyrkoherde Cerny Eriksson Ståhl 

Jessica Larsson