Siluetten av en stolpe med pilformade vägskyltar.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Så styrs församlingen

Bromma församling har för närvarande fem nomineringsgrupper. Vart fjärde år väljer församlingens medlemmar vilka som ska företräda dem på lokal nivå, stiftsnivå och på kyrkomötet. I kyrkovalet i höst ställer fyra nomineringsgrupper upp. Själva kyrkovalet går av stapeln den 19 september men det går att förtidsrösta från den 6 september.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Bromma församlings högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten; budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor som årsredovisning och ansvarsfrihet samt val av ledamöter i kyrkorådet.

 kan du läsa vilka som är valda till Bromma församlings kyrkofullmäktige 2018–2021.

Kyrkoråd

Kyrkorådet, som består av åtta ordinarie förtroendevalda, inklusive kyrkoherden, samt fem ersättare, är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning. 

Här kan du läsa vilka som är valda till Bromma församlings kyrkoråd 2018–2021.

 

Nomineringsgrupper i Bromma församling

Brobyggarna (numera en del av POSK)Centerpartiet, Miljöpartister i Svenska kyrkan, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.  Efter kyrkovalet 2017 fördelades mandaten i kyrkofullmäktige på följande sätt av väljarna:

Brobyggarna (numera en del av POSK) 12 (35,25 %)
Centerpartiet 6 (16, 37 %)
Miljöpartister i Svenska kyrkan 2 (6,73 %)
Socialdemokraterna 12 (33,43 %)
Sverigedemokraterna 3 (8,22 %)

Eftersom Centerpartiet, Miljöpartister i Svenska kyrkan och Sverigedemokraterna inte kan fylla alla sina platser står sex platser tomma i församlingens kyrkofullmäktige. Nästa kyrkoval hålls i september 2021 och då ställer fyra nomineringsgrupper upp. Då får alla som är medlemmar i Svenska kyrkan rösta.

 

Kontakt

Vill du komma i kontakt med något ur församlingens kyrkofullmäktige eller kyrkoråd går det bra att skicka e-post till bromma.forsamling[a]svenskakyrkan.se

Styrande dokument