Siluetten av en stolpe med pilformade vägskyltar.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Så styrs församlingen

Bromma församling styrs för närvarande av fyra nomineringsgrupper. Vart fjärde år väljer församlingens medlemmar vilka som ska företräda dem på lokal nivå, stiftsnivå och på kyrkomötet.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Bromma församlings högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten; budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor som årsredovisning och ansvarsfrihet samt val av ledamöter i kyrkorådet. Här kan du se vilka som är valda till Bromma församlings kyrkofullmäktige 2021-2025.

Kyrkofullmäktige sammanträder

Bromma församlings kyrkofullmäktige sammanträder den 10 november kl. 19.00.

Kyrkoråd

Kyrkorådet, som består av sju ordinarie förtroendevalda, inklusive kyrkoherden, samt fyra ersättare, är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning. 

Här kan du läsa vilka som är valda till Bromma församlings kyrkoråd 2021–2025. 

Kontakt

Vill du komma i kontakt med något ur församlingens kyrkofullmäktige eller kyrkoråd går det bra att skicka e-post till bromma.forsamling[a]svenskakyrkan.se

Styrande dokument

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen tydliggör vad församlingen är och gör. Här kan du läsa Bromma församlings församlingsinstruktion.