Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Bromma församling Besöksadress: Stopvägen 120, 16836 Bromma Postadress: BOX 45, 16126 BROMMA Telefon:+46(8)56435500 E-post till Bromma församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Så styrs församlingen

Bromma församling har fem nomineringsgrupper. Församlingens medlemmar väljer vart fjärde år i kyrkovalet vilka som ska företräda dem på lokal nivå, stiftsnivå och på kyrkomötet.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Bromma församlings högsta beslutande organ. Fullmäktige beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten; budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor som årsredovisning och ansvarsfrihet samt val av ledamöter i kyrkorådet. Här kan du läsa vilka som är valda till Bromma församlings kyrkofullmäktige 2018–2021.

Kyrkoråd

Kyrkorådet, som består av åtta ordinarie förtroendevalda, inklusive kyrkoherden, samt fem ersättare, är församlingens styrelse. Kyrkorådet ska ha omsorg om församlingslivet och ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning. Här kan du läsa vilka som är valda till Bromma församlings kyrkoråd 2018–2021.

Det finns fem nomineringsgrupper i Bromma församling

BrobyggarnaCenterpartiet, Miljöpartister i Svenska kyrkan, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.  Efter kyrkovalet 2017 fördelades mandaten i kyrkofullmäktige på följande sätt av väljarna:

Brobyggarna 12 (35,25 %)
Centerpartiet 6 (16, 37 %)
Miljöpartister i Svenska kyrkan 2 (6,73 %)
Socialdemokraterna 12 (33,43 %)
Sverigedemokraterna 3 (8,22 %)

Eftersom Centerpartiet, Miljöpartister i Svenska kyrkan och Sverigedemokraterna inte kan fylla alla sina platser står sex platser tomma i församlingens kyrkofullmäktige. Nästa kyrkoval hålls i september 2021. Då får alla som är medlemmar i Svenska kyrkan rösta.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med något ur församlingens kyrkofullmäktige eller kyrkoråd går det bra att skicka e-post till bromma.forsamling[a]svenskakyrkan.se